Allerede på 90-tallet ble det gjennomført flere studier med gode resultater av C-vitamin på forkjølelse- og influensasymptomer. En kohortstudie fra 2017 fant dessuten at C-vitamin også har effekt på alvorlig lungebetennelse. Kanskje ikke så merkelig at Kina har besluttet å sette i gang tre kliniske studier med C-vitamin mot Covid-19. Spørsmålet er hvorfor har ikke flere land hengt seg på!

TV Helse har tidligere skrevet om C-vitamin og dets positive effekter på virus. Tre kliniske studier er påbegynt i Kina i løpet av de siste ukene med intravenøst C-vitamin mot Covid-19 coronavirus.

LES OGSÅ: C-vitamin brukes for å forhindre og behandle COVID-19

Dr Richard Z. Cheng ved China Epidemic Medical Support Team, hevder at tilstrekkelige store doser med intravenøst vitamin er viktig å begynne med tidlig i behandlingen av virus.

Se video med dr Richard Cheng fortelle om forsøk på C-vitamin.(saken fortsetter under videoen)

C-vitamin ved alvorlig lungebetennelse

Dødeligheten hos pasienter med alvorlig lungebetennelse og som er innlagt på intensivavdeling kan være opp mot 47 prosent. Det til tross for ulike antibiotikabehandlinger, i følge forfatterne til en kohortsstudie fra 2017.

En protokoll med C-vitamin, hydrokortison og tiamin er blitt gitt til pasienter med alvorlig lungebetennelse.

Konklusjoner

  • Dødeligheten på sykehus sank i behandlingsgruppen.
  • Radiologiske funn viste en signifikant forbedring i behandlingsgruppen.
  • Denne forbedringen var forbundet uavhengig av mindre sykehusdødelighet.
  • Behandlingen økte ikke akutt nyreskade eller infeksjon.

Eksperimentelle studier på blodforgiftningsindusert lungeskade har også vist at c-vitaminbehandlinger reduserer proinflammatoriske og prokoagulantforandringer som induserer lungeskade.

Ettersom C-vitamin reduserer blant annet hydrogenperoksyd og nitrogenoksid-nivåer, har det også vist seg å motvirke oksidativt stress. Dette årsakes av bakteriedrepende rester av antibiotikabehandling, noe som kan øke inflammasjon, ifølge forfatterne som mener at C-vitaminbehandling hjelper til med å drepe bakterier kort tid etter infeksjon. Behandlingen kan også regulere inflammasjon i vertscellene i senere infeksjonsstadier.

”Så vidt vi vet, bekrefter denne studien resultater fra tidligere studier som antyder at tilskudd av intravenøs C-vitamin, kortikosteroid og tiaminbehandling forbedrer overlevelsen og resultatene hos pasienter med kritisk sykdom. I tillegg evaluerte vi kombinasjonen av tre billige, sikre og lett tilgjengelige midler.»

C-vitamin protokoll som ble brukt i studien

  • Intravenøs C-vitamin (1,5 g hver 6:e time i 4 dager)
  • hydrokortison (50 mg hver 6: e time i 7 dager fulgt av en nedtrapping i 3 dager)
  • intravenøs tiamin (200 mg hver 12: e time i 4 dager)

“Vi bestemte oss for å administrere 6 g C-vitamin per dag (fordelt på 4 like doser) ettersom intravenøs C-vitamin i en dose på 6 g / dag normaliserer leukocytt-vitamin-nivåer ved luftveisinfeksjoner.”

I følge forfatterne kan også andre behandlinger forbedre symptomer hos pasienter med alvorlig lungebetennelse. En randomisert kontrollert studie viste at pasienter med blodforgiftning som hadde blitt behandlet med intravenøs tiamin, hadde lavere dødelighet. En post hoc-analyse av disse dataene viste dessuten at tiaminbehandlingen senket nivåene av kreatinin hos pasientene og minsket risikoen for å utvikle nyresvikt.

LES OGSÅ: Beskyttelse mot Koronavirus? – et vitamin kan hjelpe deg

C-vitamin ved forkjølelse og influensasymptomer hos unge

En studie der formålet var å evaluere effekten av en real dose C-vitamin for å forebygge og lindre forkjølelse og influensasymptomer, viste veldig gode resultater. Influensa- og forkjølelsessymptomene minsket i testgruppen med 85% sammenlignet med kontrollgruppen som fikk narremedisin (placebo).

Testgruppen tok 1000 mg C-vitamin hver time i seks timer ved forkjølelse- og influensasymptomer og deretter tre ganger daglig. De som ikke meldte om symptomer i testgruppen, fikk også 1000 mg doser 3 ganger daglig.

Studien inkluderte 463 studenter i alderen 18 – 32 år i kontrollgruppen. Testgruppen bestod av 252 studenter i alderen 18 – 30 år. Kontrollgruppen fikk om de meldte om forkjølelse og influensasymptomer – smertestillende og slimavsvellende midler.

 


Forfatternes konklusjon var at C-vitamin i megadoser som ble gitt før eller etter tegn på forkjølelses og influensasymptomer, kunne lindre og forhindre symptomer i testgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.


C-vitamin studie på eldre innlagt på sykehus

Videre studie – dog en betydelig mindre randomisert dobbelblindet studie ble gjennomført på 57 eldre pasienter som var innlagt på sykehus med lungeinfeksjoner. Pasientenes tilstand ble målt etter to og deretter fire uker. Den ytterst beskjedne dosen på 200 mg av C-vitamin som ble gitt til testgruppen, førte til en signifikant økning av plasma. C-vitamin-konsentrasjonen ved akutt luftveisinfeksjon, hadde også økt.

Pasientene som fikk C-vitamin hadde prestert bedre i vurderingen enn de som hadde fått placebo. De som var alvorlig syke og hadde veldig lave vitaminkonsentrasjoner i de hvite blodlegemene, viste størst forandring.

 


Text: Sanja R. Juric | Foto over: Shutterstock.com | Oversatt og bearbeidet av Berit Kvifte

Kilder;

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.