Vaksinasjon – basert på frivillighet eller påbud?

Flere land har allerede startet opp ulike former for tvang. (FOTO: AdobeStock)

De siste årene har det blitt et større fokus på det å vaksinere barn og voksne i store deler av verden. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har vært aktive for å tilpasse vaksinepolitikken til alle land. Forslag om å innføre tvangsvaksinering har dukket opp på den politiske dagsorden både i Europa og Australia de siste par årene.

 

Sanksjoner mot uvaksinerte

Flere land har allerede startet opp ulike former for tvang, med sanksjoner i form av utestengelser og økonomisk straff (Australia og Italia) og noen land ønsker å starte opp i nær fremtid (Frankrike). I Sverige ble det senest i 2017 fremmet et forslag om tvangsvaksinering av barn. Dette forslaget ble avslått på alle punkter.

Utviklingen av innføring av tvangsvaksinering har vekket folks rettferdighetssans vedrørende grunnleggende individuelle menneskerettigheter. Befolkningen vil beholde retten til å bestemme over sine egne kropper og foreldrene vil beholde beslutningsmakten over sine barn. Store demonstrasjoner ble i fjor gjennomført over hele Italia i protest, med over 15 000 demonstranter i Romas gater. Tilsvarende bevegelser og aksjoner er under rask utvikling i flere europeiske land og en internasjonal organisert bevegelse har tatt form for å kjempe mot en totalitær samfunnsutvikling.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i april 2015 at alle barn i Norge skal vaksineres, om så med tvang. I første omgang ønsker partiet en prøveordning med obligatorisk vaksinering i Oslo.

Vi har spurt Professor emeritus og Dr.med Tore Midtvedt om hva han mener om vaksinasjonstvang.

 

Midtvedt svarer at hans grunnholdning til vaksinering er at han er for vaksinering, men han er imot at dette skal kunne gjøres med tvang. Han er for vaksinering fordi han har levd et langt liv og sett hvilken effekt mange vaksiner har og har hatt på smittsomme sykdommer i befolkningen. Men han er imot innføring av tvang fordi det vil pålegge mennesker å gjøre noe som strider mot deres grunnholdning.

 

‒ Vaksinering er en form for behandling og jeg er imot å påtvinge mennesker behandling, sier han. Midtvedt mener at valget om å vaksinere eller ikke må være bygget på informasjon og at helsemyndighetene må få tillatelse til å utføre denne behandlingen.

 

Dette er forenlig med Helseminister Bent Høies holdning. Han «advarer mot tvangsvaksinering og har ingen planer om å jobbe for å innføre forsøk med obligatorisk vaksinering av barn i Oslo» sier han i et intervju med Tv2.

Likevel kom det nylig et forslag fra Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland om at alt helsepersonell skal tvangsvaksineres. Stensland selv er farmasøyt og har dype røtter i farmasøytisk industri. Alle partier med unntak av Venstre har sluttet seg til forslaget.

 

Ingen utbrudd i 2016

‒ Det siste store utbruddet av meslinger var i 2011, hvor 39 tilfeller ble meldt inn sier overlege ved avdeling for vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI), Øystein Riise i intervju med Tv2.

Her er en tabell fra FHI som viser utviklingen av meslingeutbrudd i Norge siden 2010.

«I alt 18 tilfeller fra innvandrermiljø bosatt i flere bydeler i Oslo fikk meslinger i februar 2011. Ett av tilfellene var en voksen person og resten barn under ti år. Noen av tilfellene hadde en klar sammenheng og skyldtes smitte hos uvaksinerte barn».

Hvor mange av de som ble smittet som var vaksinert har det ikke lykkes å finne tall på.

Overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet understreker at vi i Norge i dag ikke har sirkulerende meslingevirus. ‒ De tilfellene vi har hatt her i landet de siste par årene har stort sett være importerte tilfeller og i 2016 ble det ikke meldt om noen tilfeller, sier hun. Det er mer enn 25 år siden sist en person døde av meslinger i Norge.

I situasjoner der foreldre er usikre på om barnet skal vaksineres, er det ifølge spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin Elling Ulvestad, helsepersonellets oppgave å avklare kildene til usikkerheten. Han skriver i Tidsskriftet for den norske legeforening blant annet at «slike samtaler vanskelig kan gjennomføres i en atmosfære preget av tvang og påbud». Ulvestad mener at den lave forekomsten av meslinger i Norge viser at myndighetenes strategi har vært vellykket.

‒ De fleste vil vaksineres, sier Midtvedt og legger til at dekningen er tilstrekkelig i Norge til at vi er beskyttet. Han mener den vaksinasjonspolitikken vi har i dag bør beholdes. Legen har forståelse for foreldre som føler at tvangsvaksinering er et inngrep i deres bestemmelsesrett. ‒ De har et visst holdepunkt for sin skepsis, avslutter han.

 

Kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/e1PEP9/Hoyres-helsepolitiske-talsmann-Sveinung-Stensland-vil-palegge-helsearbeidere-vaksinering
https://www.tv2.no/a/6820089
www.tv2.no/2015/02/10/nyheter/toppsaker/vaksine/helse/6547905
https://www.fhi.no/nyheter/2017/flere-smittet-av-meslinger-i-goteborg/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/meslinger-morbilli—veileder-for-h/#forekomst-i-norge
http://tidsskriftet.no/2015/06/kommentar-og-debatt/vaksinasjon-tillit-eller-tvang
https://www.frittvaksinevalg.com/italienerne-demonstrerer

 

 

 

1 KOMMENTAR

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.