Tips om beskyttelse mot elektromagnetisk stråling

Med enkle grep kan man redusere eksponeringen av elektromagnetisk stråling i hverdagen. Noen opplever blant annet bedre nattesøvn ved ikke å ha mobilen liggende på nattbordet. Ubehag ved elektromagnetisk stråling oppleves  forskjellig, og for noen er det nødvendig med ekstra hjelpemidler i hverdagen. Einar Flydal forteller mer i videoen.

 

SE OGSÅ: Lege advarer mot stråling

 

Tøy og stoff med metalltråder kan gi beskyttelse for stråling vi omgir oss med i hverdagen, selv om strålingsnivået stort sett ligger under det norske kravet. Det er høyere enn Europarådets anbefalinger. Stoffet fungerer som Faradays bur (link til wikipedia) som til en viss grad hindrer eksponeringen av elektromagnetisk stråling. Beskyttelsen finnes i en rekke varianter. For de som er plaget av stråling finnes det blant annet gardiner, luer, gensere, skjorte og bukser å få tak. Flydal viser til et eksempel med en politiker som bruker “metallskjorte”i denne artikkelen i VG. – Vi har personer i Norge idag, sannsynligvis flere enn antall rullestolbrukere, som det ikke taes hensyn tii, sier Flydal. Han mener det ikke burde være en privatsak å behøve å beskytte seg slik.

 

 

Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Faradays_bur