Tekst av Torbjörn Sasserson | Oversatt av Birthe Storaker

Vetenskapens värld på Svensk Tv sendte den 16 april 2018 innslaget «Soppenes planet – om soppenes massive innflytelse på jorden og deres betydning for menneskelige sykdommer og helse». Nye funn viser at sopp bygger naturens eget «internett» som gjør det mulig med kommunikasjon i skogen. TV-helse setter sammen hovedpunktene i programmet og kommenterer innholdet.

Hvert åndedrag vi tar inneholder hundrevis av arter av soppsporer og likevel kjenner mennesker bare til 1% av alle sopparter. Men forskning i soppens verden har tatt helt av i en rekke laboratorier rundt om i verden. Lærdom fra sopp kan gi folk nye legemidler, en forståelse av hvordan kommunikasjonen foregår i økosystemer, og vi kan også lære hvordan vi kan dyrke mat i ekstreme miljøer, får vi vite i programmet «Soppenes planet.»

Smittsom kreft nevnes, og fortellerstemmen og sier at denne formen av kreft er uvanlig. Temaet er følsomt fordi de kolliderer med dagens kreftparadigme som beskriver kreft og svulster som menneskelige celler som går amok.

Cellbiologen Mark Fricker forteller om soppenes mycelsystem – Foto: Smithandnasht.com

 

Det vi ser på skogbunnen er ikke hele sopper men kun soppens fruktlegeme. Den største delen av soppen finnes nede i jorda og kalles mycel og skiller ut enzymer som bryter ned organisk materiale. En sopps mycel kan til og med migrere i et landområde i sitt søk etter mat og mens den gjør det, flytter den sine næringsressurser med seg. Det forteller cellebiologen Mark Fricker.

Mikrosopp vokser mellom vertsceller. Foto: Smithandnasht.com

Programmet beskriver hvordan mikrosopp i begynnelsen av livet på jorden kunne trenge inn i planter (levermoser), mellom plantens celler og også inn i cellene der soppen danner et treliknende mycelsystem kalt Arbuskler.

 

Levermosene, som forskere tror var de første plantene på planeten, kunne i sitt samarbeid med sopp, generere oksygen til atmosfæren.

Prototaxites-Foto: Smithandnasht.com

Et annen interessant funn som tas opp er at det forskerne tidligere trodde var forstenet tre fra jordens tidlige epoke i virkeligheten er kjempesopper (Prototaxites) opptil 8 meter høye. Disse gigantiske soppene var svært harde og holdbare.

 

Sopp og bakterier har en felles oppgave i økosystemet. Begge bryter ned dødt og levende organisk materiale til bestanddeler som danner næringsstoffer for ny vegetasjon. Sopp kan utvikle et symbiotisk forhold til planten der planten får fosfor fra sopp som i neste omgang får karbon fra planten som har bundet den fra luften gjennom fotosyntese. Soppene med sine tråder utvikler hele nettverk av trådene som vokser inn i røttene av trær hvor de skifter mineraler og vann mot sukker (kull).

I filmen Avatar er hele skogen et internet – Image credit: Dylan Cole and The Walt Disney Company

Skogens internett

Funn viser at sopp bygger sitt eget «Internett» i skogen som kobler organismer til hverandre gjennom kommunikasjonsnettverk som minner om nervesystemet. SVT sier at et tre kan til og med sende ut informasjon til andre trær i samme skog med soppenes underjordiske tråder.

TV-seere kan kanskje assosiere dette med den fjerne planeten i filmen Avatar. Soppenes planet gir dessverre gir dessverre ingen dypere kunnskap om disse avanserte kommunikasjonsnettverk og hvordan informasjonen faktisk overføres og mottas.

 

Les mer: Soppen som bygger eget ”nervesystem”

 

En forsker sier at varmblodige dyr har en bedre beskyttelse mot invasiv sopp enn reptiler som er vekselvarme. Kroppsvarme fungerer som en beskyttelse, en termisk beskyttelse sone. Det leder tankene betydningen av feber, en forhøyet kroppstemperatur, som ifølge enkelte leger, er den faktiske funksjon av feber, å bekjempe mikroorganismer. Eksperiment viser også at visse mikrosopper ikke kan vokse i 37 grader Celsius, som er menneskets indre kroppstemperatur. Den menneskelige kroppen «koker» bort potensielt patogene mikrosopp, ifølge programmet.

Soppen som spiser opp den menneskelige hjerne

Cryptococcus gattii som angripit en hjärna – BCMJ 56 Vol 7 crypto fig 1

I 2001 oppdaget en veterinær på Vancouver Island på nordvest kysten av USA at hunder og katter utviklet knuter på kroppen og fikk pustevanskeligheter. Etter en stund, fikk også mennesker symptomer som: hoste, hodepine og nattesvette. Røntgenbildene viste skygger på lungene. Legene fryktet kreft, men det var soppinfeksjoner i lungene.

En epidemi startet på øya som ble erklært som risikosone forårsaket av soppen Cryptococcus gattii. Vanligvis er det en ufarlig sopp som bare eksisterer i tropiske miljøer som Australia. Leger og forskere fikk raskt ressurser til å finne ut hvordan soppen kunne infisere både mennesker og dyr. Innen den tid hadde 10% av pasientene dødd av soppinfeksjonen. På Vancouver Island, var utbruddet betydelig mer omfattende enn i Australia. Hovedsakelig friske mennesker ble berørt av infeksjonen, som var uvanlig og overraskende.

Ken James – Foto: Smithandnasht.com

Ken James på Vancouver Island forteller oss at han hadde alle symptomene. Han ble oppmerksom på symptomene etter at han så et nyhetsinnslag på TV. Behandlingen startet umiddelbart etter at diagnosen ble satt. Han var infisert av soppen. Å behandle sykdommen var vanskelig og kan ta mange måneder, noe som er typisk for soppinfeksjoner. Ken James ble behandlet i et år og kunne endelig bli friskmeldt.
Det verste med denne typen soppinfeksjon er når det sprer seg til hjernen. Infeksjonen skaper hulrom i hjernevevet og pasienten kan dø.

Grunnen til at mikrosoppen Cryptococcus gattii er så vanskelig for kroppens immunsystem å bekjempe er fordi den klarer å bli slukt av kroppens hvite blodlegemer.

 

Les mer: Skyldes Parkinsons sykdom sopp -og bakteriesporer?

Les mer: Forskere: Alzheimer og demens kan være forårsaket av soppinfeksjoner

Fremmede treslag og støv sprer infeksjonen

Vancouver Island led en epidemi av Cryptococcus gattii på grunn av en endring i miljøet og en ikke-endemisk treart. Programmet oppgir som en årsak en økt gjennomsnittlig temperatur på 1-2 grader i regionen. Mer varme og tørke genererte oppvirvlet støv, som var perfekte forhold for soppen å få spredning for sine sporer som ble innåndet av dyr og mennesker.

SVT vinkler til global oppvarming

TV-programmets fortelling forsøker å konkludere med at årsaken var global oppvarming og dermed velger å se bort fra selve kilden. Feltstudier viste derimot at soppen fulgte med eucalyptustrær importert fra Australia. Selv om det blir nevnt i innslaget, viser de ikke til denne koblingen.

TV helse har derfor undersøkt og funnet at eucalyptus er en ikke-endemisk art for USA. Eucalyptus er opprinnelig etablert i Australia og Indonesia. Ifølge Pacifichorticulture.org, har eucalyptus blitt dyrket på Vancouver Island i bare 40 år.

Karen Bartlett, mikrobiolog – Foto: Smithandnasht.com

Mikrobiolog Karen Bartlett sier at Cryptococcus infeksjoner er endemisk til Australia og knyttet til eucalyptus men likevel kjører SVT sporet som om årsaken til spredningen er hovedsakelig på grunn av global oppvarming.
________________________________________
SVT velger å se bort fra at hvis eucalyptus ikke ble importert for dyrking i USA, hadde heller ikke svingninger i klima eller vær vært i stand til å spre sporer av soppen fordi Cryptococcus gattii følger spredningen av eucalyptus.
________________________________________
Cryptococcus gattii har idag spredt seg til hela USA og ut i verden.

 

Les mer: Spread of Cryptococcus gattii into Pacific Northwest Region of the United States

Soppenes medisinske egenskaper

TV-programmet «Soppenes planet» konkluderer med å peke på soppverdenens omfattende positive betydning for mennesket, medisin, biologi og økosystemer. Mikrobiolog Anna Madden tror at det er så mange ukjente sopparter å oppdage at det er stort potensial for å finne arter som kan brukes til å utvikle nye legemidler.

Ismannen Ötsi som døde for 5000 år siden i Alpene gjennomført med dem to talismaner som besto av kjuker (en sopp som lager fruktlegemer på ved). Forsker Ursula Peintner fra University of Innsbruck tror kjukenes funksjon var medisinsk. Kjuker har antiseptiske egenskaper og kan fungere mot infeksjoner og kreft, sier Peintner.

 

Tekst og kommentar: Torbjörn Sassersson | Produktion: Annamaria Talas. Partners: Screen Australia, Screen NSW, CBC, Curiosity Stream, ZDF/ARTE, SVT, Canadian Media Fund, Rogers Documentary Fund, Flame Distribution.

Soppenes planet kan ses på SVT Play tom tirsdag den 14 aug 2018

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.