Regelverket for vitaminer og mineraler – en uoversiktlig jungel?

Regelverket for vitaminer og mineraler er ulike for hva som kan omsettes i Norge av norske butikker og hva som kan importeres fra utlandet til eget bruk. (FOTO: AdobeStock)

Mange ønsker å kjøpe vitaminer og mineraler fra utlandet som er dyre i Norge eller høyere doser som ikke er å få kjøpt i Norge. Reglene rundt omsetning i Norge og import av vitaminer og mineraler er ikke enkelt å sette seg inn i til enhver tid. Turid Backer er daglig leder for Opplysningskontoret for helsekost og en av initiativtakerne til vitaminaksjonen på Facebook. Hun gir oss her en oversikt over hvilke regler som gjelder i dag og hva som er under revisjon av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og Mattilsynet.

 

Tekst Turid Backer

 

Mange spør oss om hvordan regelverket er for vitaminer og mineraler.  Her gjelder ulike regler for hva som kan omsettes i Norge av norske butikker og hva som kan importeres fra utlandet til eget bruk.

I Norge:

Hvordan regelverket er akkurat nå er ikke et enkelt spørsmål å svare på. Akkurat nå er vi i et slags vakuum, etter at Mattilsynet i 2016 midlertidig opphevet alle maksimale grenser for vitaminer og mineraler. Det er verdt å merke seg ordet midlertidig, for det innebærer at nye grenser etterhvert vil komme. VKM (Vitenskapskomiteen for Mattrygghet) er av Mattilsynet bedt om å vurdere ulike vitaminer og mineraler opp mot ny tilgjengelig forskning for å komme frem til bedre grenseverdier.

Arbeidsmetodikken er at Mattilsynet ber VKM om vurdering av for eksempel vitamin C. Dessverre gjør de her allerede en feil etter min mening, da de i brevet gir føringer til VKM om maksimumsnivå de ønsker VKM skal vurdere. For vitamin C hadde de i brevet skrevet maks 800 mg – dette var det noen kloke og iherdige hoder som protesterte på, slik at dette ble endret til 1000 mg.
VKM gjør en såkalt risikovurdering/analyse, der de skal ta til seg all ny forskning, for så å komme med en vurdering av hvor ufarlig/farlig vitaminet/mineralet er i de enkelte doseringer. Nytt er at Mattilsynet har bedt om vurderinger for ulike aldersintervaller – hvilket er fornuftig, selv om aldersintervallene i noen grad synes søkt.

 

Etter at VKM publiserer sine funn i en rapport tar Mattilsynet over og gjør en risikoevaluering. De kan om de så ønsker se bort fra konklusjonene til VKM, eller tillegge andre aspekter i vurderingen. Uansett hvordan de gjør det ender de opp med en konklusjon om forslag til nye maksgrenser. Deretter må disse, på grunn av EØS-avtalen, notifiseres til EU, der medlemmene har tre måneder på å eventuelt komme med innvendinger. Kommer det ingen innvendinger trer de nye maksgrensene i kraft via en forskriftsendring.

Fra Mattilsynet ber VKM om å utføre et arbeid til en forskriftsendring er på plass kan det gå fra 6 til 12 måneder. I mellomtiden må vi som forbrukere leve med usikkerheten om hva de nye maksgrensene for vitaminer og mineraler vil bli.

Hittil har nye maksgrenser kommet for kalsium, magnesium, folsyre og vitamin C og vitamin D.
Her er for eksempel nivåene for kalsium og magnesium redusert fra tidligere maksgrense, mens vitamin D og C er øket. Andre maksgrenser må vi bare vente på. På lovdata.no vil du til enhver tid finne en oppdatert forskrift. I mellomtiden har enkelte leverandører benyttet vakuumet som er og lansert blant annet vitamin B6 i større dosering. Dette kan de omsette inntil nye grenser kommer.

Mattilsynet har bedt VKM vurdere ytterligere stoffer:
Jern og sink ferdig fra VKM 14.3.2017
Vitamin E og B6, ferdig fra VKM 7.3.2017
Selen og Kobber, ferdig fra VKM 30.6.2017
Fosfor og kalium, ferdig fra VKM 30.5.2017
Betakaroten, ferdig fra VKM 19.1.2015
Niacin, Ikke ferdig fra VKM (skulle vært klar i mai)
Mangan, krom og vitamin K, Bestilt juli 2017 – ferdigstilles høsten 2017

Er du interessert i å lese VKMs vurderinger finner du dem på vkm.no/risikovurderinger

Det mangler da fortsatt noen vitaminer og mineraler som det ikke er sendt bestillingsbrev på:
Vitaminer: A, Tiamin, Riboflavin, Pantotensyre, B12 og Biotin
Mineraler: Jod, Molybden, Natrium, Fluorid, Klorid og Bor

Som dere ser av det ovenstående er Mattilsynet på «overtid» med å ta beslutninger.

 

Import fra eller eget kjøp i utlandet

Vitaminer og mineraler (uten jod) ble nylig fjernet fra legemiddelregelverket og overført til næringsmiddelregelverket. Dette forvaltes av Mattilsynet. Vitamin/mineralprodukter vil derfor ikke omfattes av regelverket for privatimport av legemidler ved forsendelse. Det er noen unntak: vitaminer som skal injiseres omfattes fortsatt av legemiddelreguleringen. I tillegg vil produkter som presenteres med medisinske påstander kunne omfattes av legemiddelregelverket, uavhengig av det faktiske innholdet. Og jod!

Tollvesenet stopper pakker de mener inneholder ulovlig importerte produkter. Post/ forsendelsesselskapet som har fraktet varen sender ut varsel til mottakeren om at pakken er beslaglagt.

​Årsaker til at forsendelsen er stoppet, og ikke lov å importere til Norge:

  1. Produktet er ikke godkjent i Norge (har ikke norsk markedsføringstillatelse) og ikke norsk pakning.
  2. Produktet anses som legemiddel og er importert fra land utenfor EØS.
  3. Produktet anses som et legemiddel og er reseptpliktig i Norge.
  4. Mengden overstiger tre måneders normalbruk.
  5. Produktet anses som legemiddel og er til dyr.

 

Hva kan du gjøre hvis du har mottatt varsel?

Hvis du mener at vilkårene for lovlig import er oppfylt må du dokumentere og begrunne det i svaret ditt som sendes til post/forsendelsesselskapet (adressen er oppgitt i varselet) innen ti dager.  Husk at varselet du har mottatt må legges ved sammen med svaret ditt.

Sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) bør ikke sendes på e-post.

Når selskapet har oversendt saken din til Legemiddelverket vil vi vurdere begrunnelsen/ dokumentasjonen din. Hvis importen er lovlig vil du få tilsendt den beslaglagte sendingen. Hvis importen er ulovlig vil sendingen bli destruert.

Dersom pakken din også inneholder lovlig importerte varer vil de bli utlevert til deg. ​​

 

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.