Nærmere en løsning på ALS-gåten?

Amyotrofisk lateralsklerose ( ALS ) er en sykdom som ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og den motoriske del av hjernebarken. Hittil har ingen kommet opp med en effektiv behandling for denne fatale sykdommen. Men en som har jobbet med å få puslespillet på plass er den amerikanske botanikeren Paul Alan Cox. Hans vitenskapelige forskning fokuserer på å oppdage nye medisiner ved å studere mønstre av helse og sykdom blant urbefolkninger.

 

 – Se NRK-dokumentaren Algen som kan drepe

 

Paul Cox og hans kolleger har reist til utvalgte steder i verden på jakt etter å finne årsaken til sykdommen ALS. Studier av befolkningsgrupper flere steder i verden med høy andel av ALS-tilfeller førte til funnet av cyanobakterier. Cyanobakterier finnes i en type alger som forurenser innsjøer, reservoarer og andre vannforsyninger og produserer BMAA (beta-Methylamino-L-alanine), en nervecellegift som kan utløse en deformering av proteinsammensetningen i hjerneproteiner. BMAA forekommer i forurenset drikkevann, visse typer sjømat og til og med i ørkenstøv. Disse funnene har ført til identifisering av to nye stoffer som kan hindre utviklingen av ALS.  Disse har blitt testet i FDA-godkjente kliniske studier. Coxs team forsøker nå å bruke den forskningen for å utvikle nye behandlingsformer.

 

– LES OGSÅ: Hunting an elusive killer

 

‒ Vi jobber utfra en hypotese om at individer som utvikler nevrogenerasjoner (tap av celler i sentralnervesystemet eller perifere nerver) kan ha en genetisk følsomhet på grunn av manglende evne til å forhindre BMAA-akkumulering i hjerneproteiner, og at det spesielle mønsteret av nevrodegenerasjon som utvikles, avhenger av mange ulike faktorer for den enkelte, sier Cox.

 

– LES OGSÅ: Beyond Guam: the cyanobacteria/BMAA hypothesis of the cause of ALS and other neurodegenerative diseases

 

L-serin og Sink

Hittil finnes det ingen ferdige studier som peker på att L-serin skulle kunne fungere som en bremsemedisin mot sykdommen, men Paul Cox følger det sporet videre. Det er ting som tyder på at det har en stagnerende og behandlende effekt. Dette skyldes forskningsresultater som avdekker potensielle helsemessige fordeler av L-serin som er bra for helsen til ALS-pasientene. Mens forskning pågår, kan dette være et viktig funn for de som har nevrodegenerative lidelser. Blant de mest lovende stoffer i horisonten som kan hjelpe ALS pasienter er aminosyra L-serin og mineralet sink. Cox og kollegaer håper å utvikle et stoff for å potensielt stoppe BMAA sin påvirkning på cellene. Adeona Pharmaceuticals har påbegynt fase II og III i kliniske studier for et sinkbasert stoff som allerede har vist seg lovende ved å bremse ALS-progresjon, om enn med en svært liten testgruppe.

 

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3295368/

http://blog.naturalhealthyconcepts.com/2016/12/05/l-serine-als-research/

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/amyotrofisk-lateralsklerose-als/

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/han-soker-orsaken-bakom-als-i-algblomning