Lykkepiller, virker det mot depresjon?

Danske forskere har foretatt en systematisk litteraturgjennomgang som vurderer hvorvidt selektive såkalte lykkepiller (serotonin-reopptakshemmere – SSRI) faktisk er effektive ved alvorlig depresjon.

Etter et litteratursøk i sentrale forskningsdatabaser ble 131 randomiserte, placebokontrollerte studier med totalt 27422 forsøkspersoner med i studien. Selv om lykkepiller ble funnet å ha en signifikant effekt på depressive symptomer, var alle forsøk forbundet med problemer (utvalgsskjevheter) og den kliniske nytteverdien tvilsom.

 

– SE OGSÅ: Vitamin B-3 effektivt mot psykiske lidelser

 

Det ble videre funnet at disse medikamentene øker risikoen for både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Forskerne konkluderte med at de små potensielt fordelaktige effektene ser ut til å bli oppveiet av skadelige effekter.

 

Kilde:

Helsemagasinet VOF mai 2017

http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1173-2