Lindring av kroniske smerter med IndreRo

Turid Sjurseth (f. 1958) fikk store ettervirkninger som følge av brystkreftoperasjon i 2001. Etter operasjon og strålebehandlinger på Bærum Sykehus og Radiumhospitalet, fikk hun en nerveskade som førte til et smertesyndrom. Hun kunne ikke bruke den ene armen og levde lenge med voldsomme smerter.

‒ På grunn av kroniske smerter var jeg redd for at kreften hadde spredt seg, forteller Turid først var jeg redd for å dø av kreften, men så ønsket jeg å dø på grunn av alle smertene.

‒ På grunn av kroniske smerter var jeg redd for at kreften hadde spredt seg, forteller Turid, først var jeg redd for å dø av kreften, men så ønsket jeg å dø på grunn av alle smertene. Legene lette også etter kreftspredning som forklaring på smertene. Det skulle vise seg at årsaken var et såkalt komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en lokalisert smertetilstand som kan utvikles innen 4‒6 uker etter traume mot en ekstremitet. Tilstanden kjennetegnes blant annet av overfølsomhet perifert og sentralt, inflammasjon og autoimmunitet. Sykehuset hadde kun smertebehandling å tilby Turid, eventuelt amputasjon av armen. Fingrene stivnet og var ubrukelige, armen ble vridd og måtte ligge i fatle. En annen bivirkning av syndromet var at hun hadde ufrivillige bevegelser. Hun fikk beskjed om at sykdommen ikke kunne helbredes av legene, og i samtale med fysioterapeut ble det formidlet at det ikke var håp om tilfriskning.

Etter et år ble hun overført til Rikshospitalets smerteavdeling.  Hvor den smertelindrende behandlingen etter hvert ble temmelig omfattende, og på det meste tok hun 30 tabletter om dagen. Noen skulle dempe smertene, mens andre var ment å dempe bivirkninger av den smertestillende behandlinga. Hun fikk blant annet medikamenter som brukes mot Parkinsons sykdom og Epilepsi selv om hun ikke hadde disse sykdommene. I tillegg til nerveblokader og intravenøs behandling. Hun fikk også hjertemedisiner fordi de blant annet hadde som bivirkning at de dempet nervesmerter.

Uten håp

Etter hvert utviklet hun også polynevropati i beina, noe som innebar parestesier (nummenhet, stikking, prikking, kløe) og andre sensoriske forstyrrelser, svekkede senereflekser og muskelsvinn, samt nervesmerter. Selv om legene virkelig ønsket å hjelpe og tok i bruk alle metoder de hadde, ble møtet med Rikshospitalet nedslående, siden hun trodde at hun kunne få behandling og bli frisk. ‒ De gjorde det de kunne, men hadde ikke noe annet enn smertestillende å tilby, forteller Turid. Hun fikk i perioder tilført smertestillende medikamenter intravenøst en gang per uke for å gi kroppen hvile.

Overfølsomhet

Flere plager kom til etter hvert, blant annet temperaturfølsom smerte (allodyni). Hun kunne ikke kjenne forskjell på ulik temperatur. I stedet for å føle varme eller kulde, kjente hun smerte. For å kunne bruke hendene og bevege dem litt brukte hun hansker hver gang hun skulle jobbe eller gå ut sommer som vinter. Hun fikk også ufrivillige rykninger i kroppen, opplevde overfølsomhet mot berøring og følte at hele systemet hadde kortsluttet. Flere nye symptomer med påfølgende nye diagnoser ble stadfestet etter hvert. ‒ Det var et smertefullt liv, uten håp og gode framtidsutsikter, sier Turid. Likevel ønsket hun å fortsette med jobb, interesser og sosial omgang. Hun hadde bygget opp sitt eget regnskapsbyrå og var fornøyd med livet som det var. Men for å kunne jobbe noen timer om dagen måtte hun flytte firmaet hjem. Kuldeallodynien førte til at hun måtte tilbringe tiden innendørs. Det kostet alle Turids krefter å jobbe noen få timer daglig. Hun kunne ikke gå ut, være i fysisk aktivitet eller ha et sosialt liv og levde derfor innenfor husets fire vegger uten overskudd til familie og barn.

Lavkarbokosthold – et skritt videre

I 2011/2012 ble det ny sykdom i familien. Hun ønsket å fungere best mulig for å bruke det lille hun hadde av krefter til å bidra. Da hadde Turid lagt ned firmaet, da det ikke gikk å jobbe mer. I løpet av de 10 siste åra mens hun tok store doser medikamenter, hadde hun også lagt på seg 30 kilo.

Turid hadde imidlertid lest mye om helse og kosthold og bestemte seg for å starte med lavkarbodiett. Etter omleggingen gikk hun ned 16 kilo på et år. Men etter hvert ble hun enda dårligere og fikk enda flere diagnoser. Etter hvert innså hun at hun var nødt til å akseptere sitt liv med mye smerter. Imidlertid ønsket hun å få hjelp og støtte til hvordan hun best kunne leve med sin livssituasjon.

Indre ro – det store gjennombruddet

For å få hjelp til å takle livet tok hun kontakt med Keyhan Ighanian som hun hadde lest om i Helsemagasinet. Keyhan’s metode bygger på hans arv fra Østens filosofi/psykologi og han har utviklet en teknikk han kaller IndreRo. Med denne teknikken har han hjulpet tallrike mennesker til å bli kvitt traumer, fobier, få balanse i sinnet, og finne indre ro. Turid ønsket hjelp til å takle livet slik det var blitt, få hjelp til å få ro i sinnet og leve best mulig med de problemene hun hadde. Hun aksepterte at hun aldri ville bli frisk. Men etter tre-fire behandlinger over seks uker hos Keyhan skjedde det noe. Hun kjente at smertene begynte å slippe.

Les mer om Keyhans metode – IndreRo her.
Kvitt medikamenter etter tre måneder

Turid ville trappe ned de smertestillende medikamentene og tok først bort de hun hadde størst bivirkninger av. Hun fjernet ett og ett medikament, og i løpet av de neste ukene var det som om noe løsnet. Etter tre måneder hadde hun fjernet alle medikamentene! Smertene var til å leve med uten medisiner. Turid ble bedre og bedre og fikk totalt bare fem behandlinger i løpet av tre måneder. Vinteren året etter var hun på ski for første gang på 12 år, barnebarna som ble født i disse årene kunne for første gang leke i snøen med bestemor. ‒ Hvordan kunne dette få meg frisk? Undret Turid. ‒ Jeg har en sykdom som skyldes fysiske skader, ikke psykiske plager. Imidlertid var hun klar over at soma og psyke henger nært sammen, så kanskje hadde Indre Ro-behandlinga påvirket psyken til å endre hormoner og andre signalstoffer som bidro til smertene.

Da hun var tilbake på Rikshospitalet til kontroll hos nevrologen som hadde fulgt henne over lang tid, ble legen forundret over bedringen, men viste ingen nysgjerrighet når det gjaldt å vite hvordan dette kunne ha gått til. Nevrologen forsket på slike nerveskader, men kunne ikke forstå at smertene hadde trukket seg tilbake. Det som også viste seg på målingene de foretok med sine instrumenter, skulle ikke være mulig ifølge legen.

Aksept og gi slipp

‒ Det skjedde noe vesentlig da jeg aksepterte at livet for alltid var forandret, forteller hun videre. Bedringen startet i 2012 etter at hun hadde endret kostholdet og ble ytterligere forsterket med Indre Ro-terapien. I løpet av de tre månedene hun var til behandling, gikk hun også ned ytterligere 16 kilo. Det var mye som slapp i den perioden. Helseforbedringen fortsatte de neste fire årene som har gått og hun har vært medisinfri.

‒ Smertene er reelle nok, men de varsler ikke en reell fare slik de er ment å gjøre, sier Turid. De er forferdelig å leve med, men nå tas det imot med en annen bevissthet, forteller hun. Takket være IndreRo metoden har hun fått hjelp til å akseptere det som skjer og samtidig gi slipp.

Turid har fremdeles fysiske begrensninger, og smertene melder seg, men nå har hun verktøy til å takle det med, uten medisiner. Hun kan være ute og bruke kroppen. Både kosthold og mentale prosesser har hjulpet og har gitt henne en økt bevissthet på hva som skjer.

Etter sine positive erfaringer med Indre Ro har Turid startet et utdanningsløp hos Keyhan for selv å bli veileder i IndreRo. Hun gleder seg til å hjelpe andre og ser framtiden lyst i møte.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

http://www.crps.no/om-crps/

Allodyni

http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/nevromuskulare-sykdommer/sykdommer-og-symptomer/nevropatisk-smerte/

Polynevropati

http://nevro.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/polynevropati-pasientinformasjon/

 

 

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.