Sigurd Nes forteller i dette intervjuet om den radikale forskjellen i økningen av elektromagnetisk stråling de siste tiårene frem til i dag. De biologiske langtidseffektene er det ingen som kan hevde er ufarlig mener han.

‒Det foreligger betydelig forskning på dette som jeg ikke fatter at helsemyndighetene og arbeidsmedisinere kan se bort ifra, sier Nes Dette ikke tema det blir fokusert på i media og medisinen, sier Nes videre til TV-Helse. Han viser til forskning som har påvisst at bruk av mobiltelefon er gentoksisk i mer en to eller flere arter. Han mener mobiltelefonen aldri ville vært godkjent hvis det hadde de samme kriteriene som å få godkjent et legemiddel.

 

 – FOLKERTS STRÅLEVERN: Lege Sigurd Nes advarer på det sterkeste

 

Hvordan påvirker elektromagnetsik stråling deg?

Vi påvirkes i forskjellig grad av elektromagnetisk stråling. Noen er mer elfølsomme enn andre. Hos elfølsomme  er det vist en  påvirkning blant annet på hjerne og kognisjon som blant annet hukommelse, problemsløsning, oppfatning og tenking. Immunitoksiske virkninger er også en faktor som spiller inn og går direkte på effekten eksponering av kjemikalier har på immunsystemet.

I 2013 publiserte professor Martin Pall ved Washington State University en forskningsrapport på effekten mobilstråling har på kalsiumkanalen i cellemembran-systemene. Dette kan forklarer  hvorfor det er så mange forskjellige symptomer på elfølsomhet mener han. – Vi er alle elfølsomme. Noen kjenner på virkningene allerede, mens andre får kanskje straffen i neste generasjon, avslutter Nes.

 

 – SE OGSÅ:  Elektrosmog påvirker oss alle