Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk i Bærum ble etablert i 2006 med Norges Vel som en av initiativtakerne. De siste årene har antallet økt kraftig og per januar 2019 finnes det 78 andelslandbruk i drift i Norge.

Økt matbevissthet og et ønske om å være del av et fellesskap, gjør at Norge er blant landene som har størst økning i antall andelsgårder i Europa. Mange vil vite hvor maten de spiser kommer fra, ønsker å støtte det norske landbruket og ha god tilgang på norske sesongvarer.

Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

Fem hovedprinsipper

Modellen for andelslandbruk bygger på fem hovedprinsipper. Prinsippene sikrer at modellen for produksjon og omsetning støtter opp om rettferdig handel som er fordelaktig for begge parter, både bønder og forbrukere. De sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk. Andelslandbruk er en modell som er basert på tillit og gjennomsiktighet.

    1. Dialog om landbruksdriften om hva som skal produseres og i hvilke mengder
    2. Gjennomsiktig økonomi
    3. Delt avling, delt risiko for årlige variasjoner
    4. Involvering av andelshaverne i arbeidsfordeling, høsting, distribusjon
    5. Bærekraftig landbruksdrift

Bærekraftig

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker. Mangfold i åkeren, et sunt jordliv og en produksjon basert på kretsløpstankegang, samt et lavest mulig økologisk fotavtrykk står sentralt.

Kostnad

Forbrukere forhåndsbetaler en andel av gårdens produksjon, som oftest for ett år av gangen, og er med på å dele de årlige variasjonene i avlingene.

Økologiske prinsipper

Andelslandbruk som driftsform gir ekstra gode muligheter til å drive økologisk, og mange av andelslandbrukene i Norge er Debio- eller Demeter-sertifisert.

Ideen bak økologisk landbruk er mer enn forbud mot kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Den grunnleggende tanken bak driftsformen er sammenhengen mellom sunn jord, sunne planter, sunne dyr og mennesker. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter økologiske, økonomiske og sosiale sider ved landbruksproduksjonen, i lokalt og globalt perspektiv.

I Norge brukes begrepet som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor en tar langsiktige, økologiske hensyn. Mangfold er et viktig prinsipp i økologisk drift.

Hvorfor andelslandbruk?

Andelslandbruk handler om å ta ansvar for vår egen mat, fra gården til spisebordet. Ordningen er et tiltak som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn, samtidig som det gir god kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Medlemskap i en andelsgård gir forbrukere mulighet til å få en nærhet og forståelse for matproduksjonen.

Gjennom samarbeid mellom produsenter og forbrukere dyrkes lokal, økologisk og fersk mat i et rikt utvalg. Du får som medlem også delta i et sosialt fellesskap og opplevelser rundt mat og matproduksjon, og lære mye om økologisk grønnsaksdyrking. Den gjensidige forpliktelsen om produksjon og engasjement knytter forbrukere og bønder sammen, og gir andelshavere mulighet til å forstå hva som skal til for å produsere maten vi spiser

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Det unike med andelslandbruk er at du som andelseier først og fremst forplikter deg til å opprettholde en gitt måte å produsere mat på, mens betalingen for en viss mengde produkter kommer i andre rekke.

Gjennom medlemskap i en andelsgård får du lokalprodusert, ren, fersk og variert mat, som er produsert med tanke på rettferdighet, miljø og dyrevelferd. (artikkelen fortsetter under bildet)

andelslandbruk, andelsgård, matbevissthet, bærekraftig, økologisk landbruk, reduser matsvinn
(foto: Pixabay)

Reduksjon av matsvinn

Andelslandbruk gir forbrukere tilgang til sesongbasert, kortreist og fersk mat, reduserer matsvinn og øker utnyttelsesgraden av råvarene. En kortere verdikjede reduserer transportbehovet og tiden fra jord til bord. Slik sett kan spesielt grønnsaker holde seg lengre og ha en bedre kvalitet enn de du finner i butikken.

Samtidig er de fleste andelslandbruk mer tolerante overfor naturlige variasjoner. Fordi de ikke sorterer ut gulrøtter etter størrelse eller skjevhet, blir matsvinnet som ellers forekommer i dagens matvaresystem redusert. Dessuten er produksjonen planlagt og basert på andelshavernes ønsker og behov.

Kraftig vekst

Det har vært en eksplosiv utvikling av andelslandbruk i Norge de siste årene med mange etableringer spredd geografisk over hele landet. Denne utviklingen har spesielt skutt fart etter 2014. Dette har skjedd gjennom koordinering og aktivt arbeid fra en rekke organisasjoner, men først og fremst er dette et resultat av et stort grasrot-engasjement.

De etablerte andelslandbrukene har brukt mye av sin tid på å dele raust av sine erfaringer med nye som har startet opp. Det er mange ressurssterke enkeltpersoner som entusiastisk og med stor pågangsvilje har bidratt til den utviklingen og utbredelsen vi ser i dag.

 


Kilder:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.