Høyt kolesterol? Medisin kan være unødvendig

Først publisert 20. juni 2016 – Tekst av Randi Solstad

(FOTO: AdobeStock)

Omlag 560 000 nordmenn går på kolesteroldempende medisin, kalt statiner, for å forebygge hjertesykdom. I følge en internasjonal forskningsgruppe forårsaker ikke høyt kolesterol hjertesykdom hos eldre, og de mener at medisinering er bortkastet.

Høye verdier av det såkalte dårlige kolesterolet, LDL (Low density lipoprotein), har tradisjonelt blitt forbundet med hjertesykdom og slag. Men dette blir avkreftet i en artikkel publisert i BMJ (British Medical journal).

Det er en internasjonal forskningsgruppe under ledelse av professor Uffe Ravnskov som kommer med disse påstandene. Forskerne har gjennomgått studier som involverer nesten 70.000 mennesker, og fant at det var ingen sammenheng mellom det som tradisjonelt har vært betraktet som «dårlig» kolesterol og for tidlig død av hjertesykdom blant de over 60 år. Den nye studien fant at hele 92 prosent av personer med høyt kolesterolnivå levde lenger uten å bli medisinert med statiner (betegnelse for en gruppe kolesterolsenkende medisiner).

 

I følge professor i karkirurgi, Sherif Sultan, som er en av medforfatterne i studien, er kolesterol er en av kroppens mest vitale molekyler, og kan blant annet hindre infeksjon, kreft og muskelsmerter hos eldre mennesker.

 

– Å senke kolesterolet med medisiner for å forebygge hjertesykdom i aldersgruppen over 60 år er totalt bortkastet tid og ressurser, da det å forandre livsstilen er den viktigste måten å oppnå god helse og bedre livskvalitet på, mener han.

 

Interessante data

Medisinsk Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener Uffe Ravnskov og hans medarbeidere presenterer interessante data, men at dette ikke kan legges til grunn når det skal lages retningslinjer for behandling.

– Da må vi se på hvordan det går med dem som får behandling sammenlignet med dem som ikke får det, sier Madsen og legger til at det er gjort en rekke andre studier som viser at de som har hatt hjerteinfarkt eller hjertekrampe kommer bedre ut når de får behandling med kolesterolsenkende medisiner. Han tror likevel at jo eldre man blir, jo mindre effekt har man av kolesterolsenkende behandling fordi man i liten grad kan få åreforkalkning til å gå tilbake, man kan bare bremse utviklingen.

– En av de største suksessene i moderne medisin er den enorme reduksjonen av risikoen for å dø for tidlig av hjertesykdom før fylte 75 år, sier Madsen. Han forteller at risikoen for å dø av hjertesykdom i Norge i dag er 80 prosent lavere enn for 20-30 år siden. Årsaken til dette er bedre kosthold, mindre røyking og bedre medisinsk behandling.

– Etterhvert som man blir eldre blir andre dødsårsaker stadig viktigere. Konsekvensen av at vi har forskjøvet hjertesykdom til eldre alder, er at andre dødsårsaker blir mer fremtredende. For førti år siden var det tre ganger så mange som døde av hjertesykdom og slag som av kreft. Nå er det omtrent like mange. Det betyr selvsagt at det blir mindre å vinne med statinbehandling, og dermed mindre og mindre virkning på totaldødeligheten fordi folk dør av andre årsaker. Men som forebyggende behandling hos dem som har åreforkalkning står kolesterolsenkende midler seg fremdeles godt, men effekten er nok mindre enn mange tror, sier Madsen.

Høyt kolestrol? Statiner kan gi alvorlige bivirkinger (FOTO: iStock)

Kan gi alvorlige bivirkninger

Forfatterne av studien ønsker nå en revurdering av retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdom og åreforkalkning, fordi de mener fordelene med statinbehandling er overdrevet og at medisineringen kan føre til andre alvorlige lidelser som blant annet nyresvikt, leverskade, depresjon og kreft.

I sin artikkel ”The Cholesterol Myths”, publisert 30.12 2015, skriver Uffe Ravnskov at statinbehandling er farlig.

 

Sitat: ”En av de vanligste bivirkningene er svake og smertefulle muskler. I sjeldne tilfeller kan disse muskelplagene føre til en alvorlig og dødelig nyresykdom, rabdomolyse. Les mer om Rabdomyolyse på wikipedia. Da det tyske legemiddelselskapet Bayer’s statinpreparat, Baycarol hadde vært på markedet et par år, kom det frem at mer enn 50 pasienter hadde dødd av denne sykdommen. Bayer ble da nødt til å trekke tilbake medisinen. I følge Bayers siste rapport fra 2004 er mer enn 100 mennesker døde som følge av statinbehandlingen, og det nevnes ikke hvor mange som lever med sykdommen og behandles for kronisk dialyse, eller som har fått ny nyre.”

 

Han skriver videre at det er grunn til å være skeptisk til studier som viser at muskelstivhet forekommer hos kun noen få prosent. I en undersøkelse av 22 profesjonelle idrettsmenn med arvelig forhøyet kolesterol som ble behandlet med statiner, avsluttet 16 av dem (75 prosent) behandlingen på grunn av muskelplager.

Han skriver videre at idrettsutøvere sannsynligvis er mer følsomme for muskelproblemer, men at selv milde plager kan være svært hemmende for eldre mennesker med svake muskler. Dessuten er mosjon den beste og minst farlige metoden for å forebygge hjerteinfarkt. Men det blir vanskelig å mosjonere når musklene svikter. Uavhengige forskere har funnet at minst en fjerdedel av eldre som behandles med statiner, har muskelsymptomer som hindrer dem i å mosjonere.

(FOTO: iStock)

Vil du lese mer om statiner og negative effekter? Les om de på ranvskov.nu statinernes effekt har ikke noe med kolesterolet å gjøre. 

 

560 000 nordmenn får statiner

I følge Statens legemiddelverk er det omlag 530 000 personer som i dag bruker kolesterolsenkende midler i Norge.

Steinar Madsen bekrefter at muskelstivhet og muskelsmerter er de vanligste bivirkningene.

– Det er litt usikkert hvor vanlige disse plagene er, men vi antar at det er mellom fem og ti prosent som rammes. Hvor mange som må slutte med medisin på grunn av bivirkningene spriker voldsomt. I de store pasientstudiene er tallet svært lavt, men i noen undersøkelser har det vært opp til 20 prosent, sier Madsen. Han legger til at det bare er statiner og ezetimib som har vist at de kan redusere hjertesykdom. Andre kolesterolsenkende midler er stort sett gått ut av bruk. Men det har kommet en ny gruppe kolesterolsenkende midler som kalles PCSK9-hemmere. Disse må gis som sprøyter. De er foreløpig for dyre til at de kan få refusjon i Norge. Det kommer resultater fra store studier i høst og i 2017 som vil vise om disse nye legemidlene – sammen med statin – reduserer hjertesykdom, avslutter han.

 

Dette tjener legemiddelindustrien på statiner:

I følge Felleskatalogen.no koster 100 tabletter 80 mg astorvastatin 171 kroner. Dette er nok til tre måneders forbruk. Prisene på de forskjellige statin-preparatene varierer litt, men i gjennomsnitt vil et årsforbruk per bruker koste rundt 700 kroner. Ganger vi dette med 530 000 brukere blir det en årlig omstening på rundt 370 millioner.

 

 

Produsent/web-redaktør i TV-Helse. Fullførte Bachelor of Arts i England. Har jobbet i olje- og gass-industrien med blant annet HMS og kursing. Produsert film og animasjoner for en rekke lokale, nasjonale og internasjonale selskaper som freelancer. Har diabetes type-1.

1 KOMMENTAR

  1. med arvelig forhøyet kolestrol, familier hyperkolestromi, har jeg kastet bort bruk av medisiner i 38 år?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.