I British Medical Journal den 3. Oktober blir det reist spørsmål om alle interessekonflikter har vært rapportert inn når det gjelder gjennomgangen av evalueringen av humant papillomavirus (HPV) vaksinen. Tvilen blir stilt vedrørende Marc Arbyn fra belgiske Cancer Centre i Brussel, som var hovedforfatter av denne gjennomgangen. Det er rettet mistanke mot at han ikke har offentliggjort alle eventuelle interessekonflikter fullt ut. Arbyns rolle som rådgiver for HPV Prevention and Control Board, på Universitetet i Antwerpen og finansiert av vaksineindustrien (GSK, Merck, Abbot, Sanofi Pasteur og MSD), burde vært inkludert i erklæringen om interessekonflikt, mener kritikerne.

 

Vurdering av finansielle interessekonflikter

Cochranesamarbeidet har bedt sine eksperter på finansielle koblinger til industrien å vurdere om Arbyn har unnlatt og rapportere om alle interessekonflikter.

Ekspertgruppen består av Fergus Macbeth, en pensjonert onkolog, og Angela Webster, ved Universitetet i Sydney. Deres oppgave er å gi retningslinjer på problemer som fremkommer i forbindelse med komersiell pengestøtte, og de blir assistert en gruppe på fire andre personer.

Men å be denne gruppen om å komme til en konklusjon kan ikke bli sett på som den rette løsning for dette, gitt at den opprinnelige erklæringen av interessekonflikten i HPV anbefalingen sier at forfatterne hadde blitt godkjent av samme komité, «basert på Cochranes strenge retningslinjer for interessekonflikter.»

 

Inkluderte ikke alle relevante data

Gjennomgangen, som konkluderte med at vaksinen var effektiv og trygg, har vært gjenstand for klager på at den ikke inkluderte alle relevante data eller ikke å klargjøre dens mulige kilder til skjevhet. Cochrane har avslått kritikken, og sa at bare fem forsøk ble utelatt, og at å inkludere dem ikke ville ha gjort noen forskjell i vurderingens konklusjoner.

Forfatterne av en artikkel som utløste uenigheten i konklusjonen for HPV anbefalingene har også stilt spørsmål ved fullstendigheten av Arbyn ‘ s erklæring. I kommentarer publisert i BMJ evidensbasert medisin, har Lars Jørgensen og Peter Gøtzsche fra Nordic Cochrane Centre og Tom Jefferson fra Centre for evidensbasert medisin i Oxford listet opp en rekke referanser som tyder på at Arbyn hadde fått forskningsstøtte og reise-og losji utgifter, enten direkte eller indirekte, fra medisinindustrien.

 

Gøtzsche avskjediget

Gøtzsche har siden blitt avskjediget fra enhver rolle i Cochrane for hva styret beskrev som et «pågående, konsistent mønster av nedbrytende og upassende atferd, som har funnet sted over flere år,»  men han har sagt at han vil fortsette å lede det nordiske senteret som et uavhengig senter som gjennomfører systematiske vurderinger.

Nåværende Cochrane-retningslinjer om forfatterskap sier at en ledende forfatter ikke må ha noen interessekonflikter og at gruppen som gjennomgår forskningen i hovedsak skal bestå av folk uten interessekonflikter. Konflikter definert av Cochrane inkluderer økonomisk støtte fra kommersielle aktører, og omfatter også medlemskap i et rådgivende styre.

 

LES OGSÅ: Forskerleder fikk sparken

 

Flere interessekonflikter

I en kommentar til innlegget i BMJ, av Elizabeth Hart, stilles det spørsmål om tilliten til en annen person, Lauri Markowitz, som har vært en svært innflytelsesrik bidragsyter til Cochranes HPV-vaksinasjonsvurdering. Lauri Markowitz’ interessekonflikter er ikke oppgitt i Cochrane HPV-vaksinasjonsvurderingen.

Hart mener det er viktig å undersøke Lauri Markowitz’ engasjement i Cochranes HPV vaksinasjonsvurdering fordi hun har ukjente interessekonflikter, og hennes innspill kan ha påvirket denne vurderingen.

Hun stiller spørsmålet om hvordan Lauri Markowitz kan være en upartisk bidragsyter til  Cochrane vurderingen av HPV-vaksinasjon, når hun  åpenbart har vært en ivrig promotør av HPV-vaksinasjon. Hun viser til et intervju på YouTube med Markowitz hvor hun snakker om hvordan man skal få flere til å vaksinere seg.

Hart har ikke fått noe svar fra David Tovey, Editor in Chief of Cochrane, om hvordan og hvorfor Lauri Markowitz ‘ opprinnelige deltakelse i Cochrane HPV vaksinasjonsgjennomgang var godkjent av Cochrane.

Hun er av den oppfatning at Cochrane seriøst må vurdere interessekonflikter i sitt arbeid. Hun mener disse konfliktene er kompromitterende for Cochranes arbeid for å gi troverdig og upartisk informasjon som en støtte til informerte helsevalg.

 

Kilder:

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4163

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4163/rapid-responses

https://www.youtube.com/watch?v=bnd_iCOR7-w

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.