Dagens grenseverdier for stråling fra EMF (elektromagnetiske felt) ble satt for å beskytte mot skader som følger av oppvarming. Det er ikke tatt hensyn til de viktigste og godt dokumenterte biologiske effekter som oppstår ved eksponeringsnivåer som er svært mye lavere enn der det kan oppstå varme.

Fagfellevurderte vitenskapelige studier viser en rekke alvorlige uønskede biologiske effekter som følge av eksponering fra EMF på nivåer som vi alle eksponeres for til daglig. Svekket immunsystem, oksidativt stress, lekkasje på blod/hjernebarrieren, skade på sædceller og alvorlig DNA-skade er bare noen få eksempler fra forskningen. I tillegg kommer virkning på blant annet hormonsystem og nervesystem.

Opprop til FN og WHO. Gjennom www.emfscientist.org har ca 220 forskere og vitenskapsmenn fra ca 40 forskjellige land skrevet under på et opprop til FN og WHO der de oppfordrer på det sterkeste å ta på alvor de alvorlige funn vitenskapen viser som følge av eksponering for vår tids trådløse teknologi.

Hva er grunnlaget for dagens grenseverdier?

De norske grenseverdier som ble definert i 1998 er: Stråling fra én kilde som i løpet av seks minutter gir temperaturstigning av vann på 1 grad.

Statens Strålevern importerte disse verdiene fra den internasjonale stiftelsen ICNIRP som ble dannet i 1977 med støtte fra mobilindustrien. ICNIRP er ikke noe uavhengig organ, de formidler ikke uavhengig forskning. Referanseverdiene til ICNIRP var aldri ment å skulle brukes som medisinske retningslinjer, de var ment til teknisk bruk for å beskytte mot oppvarmingsskader. ICNIRP henviser til landene selv å utarbeide retningslinjene og Statens Strålevern på sin side refererer tilbake til ICNIRP. Hvorfor fastholder myndighetenes disse grenseverdiene som er satt på et så spinkelt grunnlag?

Allerede i 2008 vedtok EU-parlamentet at grenseverdiene var utdaterte, at de ikke var egnet til å beskytte folks helse og at de derfor må senkes.

Dagens grenseverdi er satt for å hindre termisk effekt (temperaturstigning) og er 10.000.000 µ/m2 (mikrowatt per kvadratmeter). Det tas ikke hensyn til andre effekter som for eksempel samtidig eksponering fra flere kilder og langtidseksponering. I dag blir vi ikke bare eksponert i 6 minutter, men døgnet rundt. 6 minutter sier ingenting om for eksempel langtidseksponering og at barn akkumulerer mer stråling enn voksne.

Mange instanser og forskningsmiljøer har anbefalt helt andre grenseverdier som bygger på biologisk effekt ikke bare temperatureffekt.

Dagens grenseverdi i Norge er opptil 10.000 ganger høyere enn de biologiske anbefalingene. Hvorfor tillater Statens Strålevern en mye høyere grenseverdi for Norge enn det mange andre land gjør?

Anbefalt grenseverdi for å hindre biologisk effekt er:
1000 µ/m2 (strakstiltak Europarådet)
100 µ/m2 (langsiktig mål Europarådet, dagtid EUROPAEM)
10 µ/m2 (nattestid EuropaEM)
1 µ/m2 (nattestid sensitive mennesker EUROPAEM, langtidseksponering, den østerriske legeforeningen)

Einar Flydal har nylig tatt initiativ til en revurdering av grenseverdiene:

Nye retningslinjer for strålegrenser for radiofrekvensområdet ble nylig (2018) sendt ut til høring fra ICNIRP. ICNIRP finner ingen studier verd å ta hensyn til. Hvorfor ikke det? Jo ICNIRP godtar ikke andre oversiktsstudier i sine evalueringsarbeider enn sine egne og andre som har brukt ICNIRPs vurderingskriterier. ICNIRP har allerede gjort det klart at det ikke kan identifiseres noen helseskadelige virkninger «som har materialisert seg», og at det fortsatt kun er akutte oppvarmingsskader som man vil gi retningslinjer for å beskytte mot, akkurat som sist gang i 1998.

Joel M. Moskowitz, direktør for et forskningssenter for folkehelse ved University of California, Berkeley, har nylig analysert og kommentert høringsprosessen (Moskowitz 2018)

De forskningsartiklene som finner skader – er svært mange flere enn de som ikke finner skader. Det skulle ikke kunne skje hvis grenseverdiene beskyttet mot økt helserisiko.

Statens strålevern og andre som ikke lenger har kapasitet til selv å forske og vurdere dette saksfeltet, holder befolkningen med eksponeringsnivåer som det er påvist gang på gang over mange tiår sprer helseskader i befolkningen.

Kan de bare avfeie en rapport om bekymringene fra 200 forskere og vitenskapsmenn fra 40 ulike nasjoner?

Skulle ikke Statens Strålevern ha oppdatert seg ved å sette seg inn i uavhengig forskning?

I Norge har vi knapt noen offentlig debatt om negative helsepåvirkninger av stråling fra trådløs kommunikasjon. I andre land derimot foregår det ikke bare debatter, men det skjer også mye i praksis.

I Spania har det blitt gitt uførepensjon for el-overfølsomhet, i Australia har folk fått automatisk strømmåler fjernet fra hjemmet, Japans barnelegeforening advarer om konsekvenser av overdreven bruk av mobiltelefoner, en tysk ruterprodusent har anbefalt å ta forholdsregler for å begrense eksponeringen fra utstyret og i India har en mobilmast blitt stengt etter dom i Høyesterett.

 

Kilder:

«Oppdatering om stråling fa andre land» Iver Mysterud, Helsemagasinet nr 3/2018)

http://www.aftenbladet.no/meninger/i/5LwOe/Stralevern-Hvem-misforstar

https://www.tb.no/meninger/straling/helse/nar-skal-statens-stralevern-begynne-a-fortelle-sannheten-om-helseskader-ved-elektromagnetisk-straling-emf/o/5-76-975931?fbclid=IwAR0Higr-1SASCs9MndYSSnrIB9JcI-3Snk7OgLy1Q5CcS0UAjl_Cz2qSJZk

Akkurat nå: Den skandaløse høringsprosessen om reviderte grenseverdier for mikrobølget stråling

 

 

1 KOMMENTAR

  1. Flott artikkel ! Men vit at de forskerne og vitenskapsmenn som du snakker om Birthe – faktisk er STRÅLEFORSKERE som ALLE har forsket på dette OG fått fagfellevurdert og publisert sin
    artikler om NETTOPP dette tema.

    De er EMF scientists (electromagnetic magnetic frequencies) 🙂

    «As of October 15, 2019, 252 EMF scientists from 43 nations have signed the Appeal».

    Det detaljen gjør vel en liten forskjell 🙂

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.