For høy CRP? Det er MASSE du kan gjøre!

Er din micro-CRP høyere enn 1mg/L, betyr dette at immuncellene kommuniserer med hverandre som igjen betyr at kroppen jobber imot noe. Hva kan man da gjøre for å hindre at CRP målingen blir for høy?

Lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Micheal Thorp går i videoen inn på konkrete punkter for å endre holdninger og rutiner på Mat, Aktivitet, Stress, Søvn og Emosjon (MASSE).

 

Hva er CRP?

CRP står for C-reaktivt protein og måler betennelses nivået i kroppen. Høy CRP sees mye ved bakterielle infekjsoner og ved kronisk inflamasjon. CRP brukes som ett mål og er ingen spesifikk test og sier ikke noe om hvor betennelsen sitter. CRP skal normalt være under 5 mg/L.