Kroniske sykdommer som for eksempel fibromyalgi, irritabel tarmsyndrom (IBS) og migrene, er knyttet til vårt genuttrykk. Feil i metyleringssyklusen og kan føre til mange og alvorlige kroniske tilstander. Hjertesykdom, depresjon, Alzheimers sykdom, ADHD, diabetes, søvnløshet eller autisme kan også ha med metylering å gjøre.

Det snakkes mye om metylering i funksjonell medisin og ernæring og det med god grunn. Metylering er en grunnleggende prosess som foregår i alle celler i kroppen og er svært viktig for vår fysiske, mentale og emosjonelle helse. Dette har vidtrekkende implikasjoner for omtrent alt som skjer i kroppen og er direkte relatert til en rekke helsemessige forhold.  Blir metyleringen svekket, kan det gi en medisinske problemer.

 

Hva gjør metylering?

Metylering hjelper blant annet kroppen til å kvitte seg med histamin, best kjent for sitt bidrag til allergiske reaksjoner. I hjernen påvirker metylering den mentale tilstand som tungsinn og negative tankemønstre, angst og depresjon. I leveren hjelper metylering til i avgiftningsprosessen av kjemikalier og tungmetaller. Metyleringssyklusen forvalter og bidrar også til et fungerende immunsystem, energiproduksjon og kontrollerer inflammasjon. Våre celler tilpasses kontinuerlig genutrykk i henhold til  kravene i vårt miljø, og metylering er en av de viktigste verktøyene cellene bruker til å få til det.

MTHFR  (metyl-tetrahydrofolat reduktase), er et enzym som er ansvarlig for prosessen med metylering i hver eneste celle i kroppen din.  Et velfungerende MTHFR-gen bidrar også til å holde homocystein innenfor normale nivåer.

Personer med genetiske mutasjoner i MTHFR, kan ha problemer med å bli kvitt giftstoffer fra kroppen, noe som kan forårsake svært alvorlige sykdommer.

Det finnes over 50 kjente MTHFR-varianter og de to vanligste er C677T og A1298C. En blodprøve kan avdekke om du har en av disse variantene. Nesten alle har minst en av dem mens 10-15% av befolkningen har ingen!

C677T varianten er oftest forbundet med tidlig hjertesykdom og hjerneslag og A1298C varianten med en rekke kroniske sykdommer.

Men selv om vi har et gen som predisponerer oss for en sykdom, kan vi hjelpe genet til ikke å aktiveres ved å støtte en sunn metylering og påvirke hvilke gener som kommer til uttrykk.

 

MTHFR-relaterte helseproblemer

MTHFR avviket kan enten være heterozygot (fra en av foreldrene) eller homozygote (fra begge foreldre).  Hvis du er heterozygot betyr det at du har ett berørt gen og ett normalt gen.  Din enzymaktivitet vil fungere med 60% effektivitet sammenlignet med normalt.

Hvis du er homozygot eller har to avvikende eksemplarer, synker enzymeffektiviteten ned til 10-20% av normalt, noe som kan være svært alvorlig.  Den dårligste kombinasjonen er C677T/A1298C der du er heterozygot til begge genene.  Mange kroniske sykdommer er knyttet til dette avviket.

Glutation er kroppens primære antioksidant og fremmer avgiftning. Personer med MTHFR-avvik har vanligvis lav glutation, noe som gjør dem mer utsatt for oksidativt stress og mindre tolerant overfor eksponering for giftstoffer som seg opp i kroppen og gir økt oksidativt stress.

 

Behandling av undermetylering

Som oftest, behandles undermetylering ved å ta tilskudd av naturlig folat (5mTHF), B12 og enzympreparat med betaine som bidrar til å kompensere for lav enzymaktivitet.  Imidlertid vil ikke det være tilstrekkelig for alle, da  mange faktisk opplever en økning i symptomer. Spesielt angst, nervøsitet og depresjon.

Det er i tillegg viktig med tilpasset kosthold og livsstil. Betennelser, oksidativt stress, miljøgifter og tarmhelse kan alle ha negative effekter på metyleringsaktivitet og må også vurderes.

 

Hvem bør teste seg?

Riktig metylering er en god anti-aldrings strategi, siden vi har en tendens til å miste metyleringskapasitet med økende alder. Det er nyttig å kjenne til sin metyleringsstatus.

Høye nivåer av homocystein, eller lave nivåer av metylfolat og vitamin B12 kan være tegn på en mulig svekket metylering. Det er også forhold som tyder det på at riboflavin (B2) er sentralt for hvordan man skal håndtere metyleringsproblemer.

 

Overmetylering

For mye metylering i hjernen kan gjøre deg «over-fleksibel» ved at du lett blir distrahert og får problemer med å holde fokus. Du kan også bli trøtt og forventet levealder kan synke.

(FOTO: AdobeStock)

Kilder:

https://www.jillcarnahan.com/2014/02/23/health-tips-for-anyone-with-a-mthfr-gene-mutation/

https://www.drkarafitzgerald.com/2016/08/01/methylation-whats-fuss/

http://doccarnahan.blogspot.com/2013/05/mthfr-gene-mutation-whats-big-deal.html

https://www.dramyyasko.com/our-unique-approach/methylation-cycle/

https://chrismasterjohnphd.com/2019/02/26/mthfr-just-riboflavin-deficiency/?fbclid=IwAR0mK4RufYL3Lb5CX8-oVOE4EkJN_w6kaJOTqfBWQUVBmm4cPXPYj-Pk6mU

 

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.