Stadig flere kvinner med kobberspiral forteller om symptomer som kan tyde på kobberforgiftning. Men siden kobberspiral klassifiseres som et medisinsk teknisk produkt, stilles det ikke samme krav til rapportering om bivirkninger, oppfølging av brukere og studier sammenlignet med hormonspiral som er et legemiddel. Det betyr at mange kvinner med kobberspiral som kan ha kobberforgiftning, ikke blir tatt på alvor.

De svenske legene Agneta Schnittger og Lina Rosengren tar nå til orde i en debattartikkel i den svenske Läkertidningen for at det må gjøres flere studier på risiko ved bruk av kobberspiral ettersom mange rapporter tyder på at kvinner som har denne prevensjonen har blitt syke eller har symptomer som er sammenfallende med kobberforgiftning. Det svenske Legemiddelverket (LMV) avfeide først problemstillingen med at det bare var en hypotese, men har etter hvert meldt interesse for mer forskning på bivirkninger.

-Stadig flere kvinner med kobberspiral rapporterer symptomer på kobberoverskudd i kroppen. Forskning trengs for å fastslå kobbernivåer i blodserum og på cellenivå hos kvinner med denne spiralen og som plages med utspilt mage, smerter, hodepine, svimmelhet, uvelhet, kvalme og diarè, tretthet, økt puls og påvirkning av åndedrettet, men også konsentrasjonsproblemer, «hjernetåke» og depressive tanker.

Mange kvinner som har fjernet kobberspiralen opplever å få tilbake symptomene – ofte i forbindelse med menstruasjonssyklusen – i flere år etter at de har fjernet spiralen. Mange har endt opp med diagnoser som utmattelse, psykisk sykdom og dyp depresjon med selvmordstanker. En høy prosentandel har fått nedsatt arbeidsevne og blir langtidssykemeldte, skriver legene i sitt innlegg. Ca 150 000 svenske kvinner bruker i dag kobberspiral.

Kobberallergi, kobberintoleranse, kobberoverskudd og kobberforgiftning

Kobberspiralen har et T-formet polyetylenskjelett og ren kobbertråd med sølvtråd tvinnet rundt «leggen». Spiralens giftige effekt på spermier er avhengig av kobbermengden og graden av inflammasjon i livmorslimhinnen. Den spiralen som brukes mest i dag kom på markedet i 1997 og har en kobberoverflate på 380 kvadratmillimeter. Forgjengeren, Bayers spiral fra 1970 tallet – T200 med hadde 200 mm2 kobberoverflate og frisatte angivelig 60 mcg/dag basert på observasjoner den gang. Ifølge produsenten ble det målt forhøyede kobberkonsentrasjoner i lever og nyrer. Forhøyede verdier er blitt målt i blodet.

-Det er betenkelig at overflaten øker med 180 kvadratmillimeter kobber uten at nye studier er gjort, påpeker Agneta Schnittger og Lina Rosengren. De vil nå rette søkelyset på systemiske bivirkninger.

-Vi har i alle år levd i den tro at kobber kun har en lokal effekt på endometriet og kun gir lokale bivirkninger som økt blødning, smerter og utstøtning, skriver legene i sitt debattinnlegg.

Mangelen på studier av kobberlekkasje fra livmoren gjør at det finnes lite informasjon tilgjengelig, ifølge Agneta Schnittger, dr.med, pensjonert lege og gynekolog/obstetrikk, uteksaminert ved det medisinske fakultetet, Montpellier og Lina Rosengren, ST-lege, doktorand, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund og Lunds Universitet.

Ikke legemiddel i Norge

Norsk Helseinformatikk nevner ikke et ord om kobberopphopning i kvinnekroppen som følge av bruk av kobberspiral. I Sex og samfunns metodebok for leger og helsepersonell, nevnes kun bivirkninger som følge av komplikasjoner ved/etter innsetting, og noen få fra bruk som kan tilskrives fremmedlegemet i livmoren. Kun Lommelegen.no  nevner kobberallergi ved et enkelt Google-søk. I likhet med Sverige er kobberspiraler ikke er registrert som legemidler i Norge, og er dermed ikke underlagt dokumentasjonsplikt i forhold til indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger.

Kan dette skyldes at skolemedisinen ikke uttaler seg eller tar stilling til tungmetallforgiftninger? Denne type forgiftninger er praktisk talt ikke eksisterende innen norsk skolemedisin, men velkjent innen veterinærmedisinen. Lommelegen.no derimot, nevner med at kvinner med kobberallergi ikke bør bruke kobberspiral.

Snikende bivirkninger

Kobber er et viktig mineral for mange kroppsfunksjoner og balanseres av sink som er viktig for muskelstoffskiftet. Mineraler tas inn og skilles ut, og noe lagres.  Et kobberoverskudd hos et friskt menneske kan oppstå over tid via kosthold med mye kobber, gjennom drikkevann fra kobberrør og fra kobberspiraler. Overskudd av tungmetaller som kobber lagres først i leveren, deretter i hjernen og i fettvev. På et eller annet tidspunkt kan det bli for mye, og man kan bli kronisk dårlig over lang tid – eller sagt på en annen måte; forgiftet. Bivirkningene kommer ofte snikende og kan merkes som gradvise personlighetsforandringer.

Kvinner mer utsatt

Kvinner lagrer som regel mer kobber enn menn. Kobber lagres i blodbanen og intracellulært av metallproteiner og inngår i enzymatiske reaksjoner. Kobber har også en antioksidant-effekt, men kan lage overskudd på ROS (reaktiv oxygen species) som skader cellene.

Det finnes koblinger mellom Alzheimer og lagring av kobber, hvilket taler for en påvirkning på sentralnervesystemet. En studie viser at kvinner med depresjon har forhøyde kobbernivåer, skriver de to svenske legene. Hverken det svenske Legemiddelverket eller produsent av kobberspiral har funnet noen grunn til ytterligere studier siden det mangler evidensbasert forskning som bekrefter sammenhengen. En søknad om midler til et forskningsprosjekt om måling av kortisol og kobberinnhold i hår ble avslått våren 2018.

-Vi ser det dog som selvsagt å respektere spiralbærende kvinners symptomer på kobberoverskudd. Forskning må til for å fastslå kobbernivåer i blodserum og på cellenivå hos kvinner med symptom på kobberoverskudd, skriver Agneta Schnittger og Lina Rosengren i Svens Läkertidning.

Facebook-gruppe

Den lukkede svenske Facebook-gruppen «Kopparöverskott / Kopparförgiftning, med eller utan kopparspiral» har over 5000 medlemmer og har høy aktivitet og hyppige innlegg som gir innblikk i mange skjebner. Det er nevnt at problemer og plager ikke nødvendigvis kommer fra kobberspiral alene. Det interessante er dog at de aller fleste som tar ut spiralen opplever rask bedring.

Jobbet som journalist i 40 år. Blant annet i Halden Arbeiderblad, Dagbladet Sørlandet, programsekretær/programleder Borg Informasjon, korrespondent i Norsk Telegrambyrå m.fl. Har siden 1990 spisset journalistikken mot helse & medisin etter å ha tatt preklinisk studie, klinisk kjemi og medisinsk psykologi ved Biomedicinsk Centrum/Universitetet i Uppsala. Var med fra starten i Mat & Helse, jobbet fast frilans for Hjemmet, Allers, fagpresse & dagspresse som medisinsk journalist. Sertifisert psykoterapeut i TFT.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.