Miljøvennlig håndtering av tungmetaller

OiW Process på Herøya Industripark har fokus på vannrensing i blant annet oljeindustrien. Deres utvikling har resultert i et nye prosjekter og nytt selskap kalt Norsep. Deres fokus er å fjerne tungmetaller fra flygeaske. Flygeaske er et miljøfarlig biprodukt av søppelforbrenning. Norsep ønsker å bedre dagens praksis med håndtering av avfall. De har sterkt fokus på bærekraftig utvikling som gir samfunnsgevinst og kjører et pilotprosjekt ved et forbrenningsanlegg i Oslo.

 

 

Hva er flygeaske?

Flygeaske (flyveaske) eller Flyash er et biprodukt av en forbrenningsprosess hvor asken fanges opp fra røykgasser ved hjelp av filtre. Flygeaskens sammensetning vil variere med hva som forbrennes, men all flygeaske inneholder vesentlige mengder av silisiumdioksid (SiO2) og kalsiumoksid (CaO).

 

Vil gjøre noe med avfallet vårt

Målet for Norsep er å få installert en renseprosess på eksisterende forbrenningsanlegg som kan håndtere rensingen og utskillelse av tungemetaller til videre bruksområdet. Dette er noe vanlige renseanlegg ikke klarer. Tungmetallene kan gjennvinnes og flygeasken ufarliggjøres slik at det ikke blir behov for deponering av dette miljøfarlige avfallet.  Flygeaske deponeres idag som farlig avfall.

Det er en rekke miljøgifter som kan påvirke helsen vår. Tungmetaller i sjømat og sprøytemilder på frukt og grønnsaker er eksempler vi hører mest om, men like viktig er det å gjøre noe med avfallstoffer før det eventuelt påvirker vårt miljø og våre matkilder.

I Norge idag blir det deponert ca. 200.000 tonn flygeaske, med import fra Danmark og Sverige på 150.000 tonn.

 

Grønn teknologi stagneres

Uten støtte fra Innovasjon Norge ville ikke OiW og Norsep vært i forkant av et miljøproblem. Heldigvis var det en  kjøpevillig kunde slik at prosjektet kunne bli en realitet. Daglig leder i OIW og Norsep Susan Heldal påpeker likevel den vanskelige prosessen med å få satt grønn teknologi ut i livet. Hun mener det må gjøres mer fra myndighetene for å sette miljøkrav, for slik det er idag kommer ikke kravene før teknologien er tilgjengelig, sier hun.

– Det må gjøres mer fra myndighetene for å sette miljøkrav, for slik det er idag kommer ikke kravene før teknologien er tilgjengelig (FOTO: Enger)

 

Produsent/web-redaktør i TV-Helse. Fullførte Bachelor of Arts i England. Har jobbet i olje- og gass-industrien med blant annet HMS og kursing. Produsert film og animasjoner for en rekke lokale, nasjonale og internasjonale selskaper som freelancer. Har diabetes type-1.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.