Fedme er et utbredt problem i USA, så vel som mange andre land. Selv om det er en rekke faktorer som kan føre til dette problemet, er usunne spisevaner og mangel på fysisk aktivitet primære bidragsytere til utilsiktet vektøkning. Tallene for Norge er i følge Folkehelseinstituttet at omtrent 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5 kvinner har fedme

Impulsivitet og usunne spisevaner. De fleste av oss har hørt om begrepet «småspising», men få vurderer den psykologiske komponenten som driver våre matvalg. For eksempel, småspising på bearbeidet mat som er kaloririkt og næringsfattig er vanligvis et resultat av impulsiv atferd som svar på følelser eller kjedsomhet, og ikke på grunn av sult. Impulsivitet defineres som en ikke-planlagt handling uten å vurdere mulige konsekvenser. Over tid, kan impulsdrevede spisevaner føre til vektøkning og fedme.

 

Forholdet mellom D-vitamin og fedme

Det er økende bevis for at D-vitamin status er avgjørende for å støtte et sunt nervesystem, hjernens funksjon og energimetabolisme. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom fedme og D-vitamin status, og dette kan også starte i ung alder. En studie viste at mange overvektige barn hadde for lavt D-vitamin nivå. En studie fant at pasienter som tok 100,000 IE (Internasjonale Enheter) D-vitamin per måned gikk ned nesten 5,4 kilo og 5,48 cm rundt midjen.

D-Vitamin har også vært knyttet til psykisk helse. En studie fant at mangel på D- vitamin var korrelert med emosjonelle, atferdsmessige og vennerelasjoner blant ungdom. En studie viste at tilskudd av D-vitamin har hjulpet til å forbedre strategisk og analytisk tenkning, planlegging og beslutningstaking blant ungdom. Dette tyder på at D-vitamin mangel kan påvirke evnen til å ta gode beslutninger om matinntaket.

 

LES OGSÅ: Beskytter et høyt D-vitamin nivå mot kronisk betennelse?

 

Ny forskning på D-vitamin, impulsivitet og fedme

En fersk studie ønsket å finne ut om det er en sammenheng mellom D-vitamin nivåer og impulsiv atferd hos personer som var aktuelle for fedmekirurgi. Forskernes hypotese var at D-vitamin nivåer kan være assosiert med impulsiv atferd og at impulsivitet er assosiert med dårlige matvaner.

Forsøket inkluderte 322 personer som var aktuelle for fedmekirurgi. De fant at deltakere som rapporterte spising som svar på visse følelser ga høyere score på impulsivitet. Det var ingen sammenheng mellom impulsivnivå og BMI, heller ikke var det en betydelig sammenheng mellom impulsivitet og visse blodmarkører, for eksempel kolesterol eller blodsukker.

Flertallet av deltakerne hadde serum 25 (Oh) D-vitamin nivå lavere enn 20 ng/ml (68%) mens bare 3% av studiegruppen hadde D-vitamin nivåer høyere enn 30ng/ml. Forskerne fant at prosentandelen av utvalget med lavere enn 10 ng/ml vitamin D-nivåer (18%) hadde betydelig høyere impulsnivåer enn de med D-vitaminnivåer over 30 ng/ml.

Forskerne konkluderte:

«Våre resultater tyder på at fedmekirurgikandidater har et forhøyet nivå av impulsivitet forbundet med usunne spisevaner, og støtter hypotesen om at  D-vitaminmangel kan bidra til impulsivitet. Men videre studier er nødvendig for å foreta en endelig konklusjon. «

 

The vitamin D Council’s anbefalinger:

D-vitamin mangel er assosiert med et bredt utvalg av negative helsemessige resultater, inkludert impulsivitet og fedme. Vi anbefaler å få D-vitamin nivået testet for å sikre at det er tilfredstillende. I tillegg anbefaler vi å supplere med 5,000 til 10,000 IE vitamin D3 per dag.

 

LES OGSÅ: Vitamin D mot trange blodårer

 

Kilder:

Namery, R & Cannell JJ. Vitamin D, impulsivity and eating behaviors in the obese: Is there a connection?, The VItamin D Council Blog & Newsletter, 7/15/2018.

Wrzosek, M. et al. Impulsvity and vitamin D in bariatric surgery candidates. Pharmacological reports, 2018.

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.