En studie publisert i New England Journal of Medicine er den første som sier noe om hvor effektivt e-sigaretter er for røykeslutt. Det viser seg å være mer effektivt enn tradisjonelle nikotinerstatninger.

Peter Hajek ved Queen Mary University i London ledet den nye studien med bortimot 900 deltakere. 18 prosent av dem som gikk over til e-sigaretter klarte å holde seg borte fra den tradisjonelle røyken i ett år. Studien viste også at bare ca 10 prosent som brukte nikotinerstatning som plaster og tyggegummi, klarte det samme.

Ikke nødvendigvis en god erstatter

En studie fra 2018 avdekket at smaksstoffer i e-sigarett oljer kan være skadelige og føre til blant annet celledød og skader på hvite blodlegemer. Av smakstilsettinger i e-sigaretter var det vanillin, cinnemaldehyde og pentanedione som gjorde utslag som mest giftig for cellene våre. I kombinasjon ble  resultatet enda verre med tegn på betennelser og vevskade.

Mange synspunkter

Det er mange i forskningsmiljøet som mener det trengs mer forskning på helseskadeeffekten av e-sigaretter. Ja, det kan være mindre skadelig enn vanlig røyk sier mange forskere, noe som viser seg i de de fleste argumenter for å se bort ifra potensielle andre skadevirkninger. En grunn til fremdeles å holde på knappen og dampe i seg like farlig stoffer hvis ikke verre?

På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet skriver Folkehelseinstituttet dette om helserisikoen ved bruk av e-sigaretter:

«Bruk av e-sigaretter er ikke uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking»

Rapporten presiserer også:

«…at bruk av e-sigaretter alene fortsatt vil innebære risiko for uønskede helseutfall hos brukerne, og da spesielt forbundet med inntaket av nikotin. Helserisikoen ved langtids bruk av e-sigaretter i befolkningen er ikke kjent.»

Den danske Sundhedsstyrelsen skriver i en pressemelding at så mange som 37 prosent av de spurte i en undersøkelse ikke vet om det er en risiko for å bli syk ved bruk av e-sigaretter. Tvilen er størst i den gruppen som røyker e-sigaretter daglig.

Tallene stammer fra den siste  rapporten om danskenes røykevaner i 2019, som fokuserer på bruken av e-sigaretter og oppvarmet tobakk.

– Det kommer til å gå en del år før vi kan si hvor skadelig bruk av e-sigaretter er på mennesker, sier Mette Lolk Hanak som er sjef for forebyggende helse i den danske Kreftforeningen.

Niels Sandø, enhetssjef i Sundhedsstyrelsen, forstår godt tvilen om e-sigarettenes skadelighe.

– Vi kjenner ikke de langsiktige helsekonsekvenser av bruke av e-sigaretter ennå. Men undersøkelser av e-væsker og partikler, som dannes ved oppvarmingen, viser innhold av kjemiske stoffer med skadelige helbredseffekter, sier Niels Sandø i pressemeddelelsen.

I rapporten fremgår det også, at 59 prosent av de danskene, som røyker e-sigaretter, gjerne vil slutte.

Kilder:

Produsent/web-redaktør i TV-Helse. Fullførte Bachelor of Arts i England. Har jobbet i olje- og gass-industrien med blant annet HMS og kursing. Produsert film og animasjoner for en rekke lokale, nasjonale og internasjonale selskaper som freelancer. Har diabetes type-1.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.