FORSKNING. Personer med høye nivåer transfett i blodet, har 53 prosent risiko for å utvikle demens og 43 prosent sjanse til å rammes av Alzheimer. Det viser en ny studie.

Tekst: Sanja R. Juric, TV Hälsa Sverige, «Läkemedel mot förstorad prostata kopplas till framskriden prostatacancer» | Oversattning og tilrettelagt av Birthe Storaker

Søte bakverk, godteri, is, riskaker og kremerstatninger er noen av matvarene du bør styre unna da disse er blant verstingene når det gjelder innhold av transfett.

I 2014 innførte Mattilsynet en grenseverdi for mengde transfett. Det vil si at det ikke er lov til å produsere eller selge næringsmidler i Norge som overstiger 2 gram transfett per 100 gram vare, men forskere advarer mot transfett uansett mengde. Mattilsynet opplyser til TV-helse at det på nyåret vil komme et nytt direktiv fra EU som på kort tid vil forby all bruk av industrielt transfett i matvarer.

– Det oppfordres til å lese næringsdeklarasjonen og unngå produkter som inneholder «transfett» eller «delvis herdet vegetabilsk fett», samt begrense inntaket av industrifremstilte kaker, kjeks og frityrbaserte matvarer, opplyses det på «svartelefonen» hos Mattilsynet. Hvis det står «delvis hydrogenert» eller herdet vegetabilsk olje eller fett på matvaren, inneholder den mest sannsynlig transfett og du bør styre unna.

I Sverige derimot, der mange nordmenn legger igjen tilsammen milliarder av kroner på grensehandel, er det ingen øvre grense for tillatt mengde transfett i næringsmidler og det er heller ikke krav til merking om at varen du kjøper inneholder det farlige transfettet. Det til tross for at forskere verden over advarer mot inntak av det farlige fettet – vel og merke så lenge det er industrielt bearbeidet. Transfett finnes naturlig i melk, og kjøtt fra sau og storfe, og må ikke forveksles med det du får kjøpt i kaker, kjeks, piroger, paier, småkaker, godterier og snacksprodukter som nordmenn gjerne hamstrer i store kvanta hos «søta bror».

Fører til demens

Etter gjennomgang av et stort antall gjennomførte studier der resultatene viste at fett påvirker hjernen negativt, valgte japanske forskere å se nærmere på koblingen mellom transfett og demens. En studie fra Rush University Medical Center fra 2013 viste at risikoen for å utvikle hukommelsessvikt og demens senere i livet, var 3,6 ganger høyere hos middelaldrende personer som hadde «romslig midjemål».

«Forskere har lenge ment at koblingen mellom demens, Alzheimers og transfett har vært uklar, men nå er de sikre».

Ingen av de 1628 japanske mennene og kvinnene over 60 år som deltok i studien, som gikk over 10 år, hadde demens da studien ble påbegynt. Japanske forskere ved Kyushu University, Kobe University och Nakamura-Gakuen University analyserte kostholdet hos deltagere og dette ble publisert i tidsskriftet Neurology i forrige uke. Formålet var å se nærmere på koblingen mellom transfett og demens.

Resultatene viste at de av deltagerne som hadde de høyeste nivåene av transfett i blodomløpet, hadde 52 % til 75 % høyere risiko for å bli rammet av demens enn de som hadde de laveste nivåene. Ifølge direktøren for Alzheimer’s Prevention Clinic ved Weill Cornell Medicine i New York, dr. Richard Isaacson, er studien svært viktig for å peke på farene som finnes i matvarer. I Japan og Kina finnes det foreløpig ingen restriksjoner for bruk av kunstig framstilt transfett i næringsmidler som fritert mat og bakverk.

En av fire ble rammet

Elaidinsyre som finnes i delvis herdede vegetabilske oljer, er den vanligste transmettede fettsyren.  Avhengig av mengden av transfett i blodomløpet, ble deltagerne delt inn i fire grupper. Høyt elaidinsyreinnhold på den innledede undersøkelsen i studien, ble assosiert med større risiko for å utvikle demens og Alzheimers sykdom, også etter at forskerne hadde justert målingene av naturlige risikofaktorer.

Blant deltagerne i den fjerde gruppen med allerede høye nivåer av transfett i blodet, hadde hver fjerde deltager utviklet demens etter ti år. Selv om det var gjort justeringer av forskjellige kostholdsfaktorer som kunne påvirke resultatet, inkludert totalt energiinntak og inntak av mettede og flerumettede fettsyrer, var andelen som ble rammet høy. Ifølge studien var det ingen signifikante sammenhenger mellom nivåer av elaidinsyre og vaskulær demens (utløses av hjerneslag).

Fasiten på den 10 år lange studieperioden viste at 377 deltagere hadde utviklet en eller annen form demens. Av 1628 deltagere hadde 247 utviklet Alzheimers sykdom, mens 102 deltakere hadde blitt rammet av vaskulær demens. Tallet er skremmende høyt.

Iherdig lobbyvirksomhet

Lobbyister har lenge prøvd å påvirke matvareprodusenter i mange land om helserelaterte spørsmål. «International Life Sciences Institute» er en amerikansk organisasjon som har blitt avslørt for å ha utøvd press og forsøk på å påvirke studier og nasjonale helse og kostholds-retningslinjer, men som også har rettet sin lobbyvirksomhet mot Verdens Helseorganisasjon, WHO.

REPLACE-strategi

I mai 2018 meddelte WHO at de innen 2023 har som mål å erstatte alt industrielt transfett i mat over hele verden. Prosjektet som kalles REPLACE, oppfordrer land til å bruke å bruke REPLACE-pakken med seks forskjellige strategier, for å erstatte transfett fullstendig i løpet av de neste fem årene.

 


Tekst: Sanja R. Juric, oversatt av Berit Kvifte og tilrettelagt av Tv-Helse.

Kilder og relatert: 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.