Lege Geir Flatabø har god kunnskap og erfaring med gode behandlingsformer for personer med autisme. Han har derfor laget et kurs for de som ønsker å dykke dypere inn i dette omfattende tema.

Kurset vil være tilgjengelig i sin helhet fra og med fredag 14. september på TV-Helse.no.

Mye kan gjøres med kosthold

Flatabø har lang erfaring med sykdommer som tradisjonelt sett ikke tilhører «autoimmun sekken», deriblant autisme. Fritt Helsevalg tildelte Flatabø den årlige Brobyggerprisen i 2017 for hans viktige arbeid med denne pasientgruppen. Fritt helsevalg sin begrunnelse var:

“Han fikk innskrekning på autorisasjon som lege av Helsetilsynet for ett år siden fordi han har brukt metoder som ikke er godkjente i det norske helsevesenet. Metodene bygger på utenlandsk forskning, dessuten har dr. med. Karl Reichelt påvist de samme årsaksfaktorene til autisme, ADHD og psykoser, nemlig at enkelte mennesker får rusvirkning av gluten, kumelkproteiner (kasein) og sukker.”

Den banebrytende forskeren Karl Ludvig Reichelt (1933-2016) etablerte ny viten om hvordan blant annet barn reagerte på mat ved at de fikk autismelignende symptomer. Karl Ludvig Reichelt forsket i mange år på mage- tarm problematikk. Gjennom dette banebrytende arbeidet fant han ut hvordan det er mulig å finne årsaken til en rekke psykiske tilstander, blant annet barneautisme.  – «De opiumslignende peptidene som finnes i enkelte matproteiner har den virkning at hjernen blir overstimulert», sa han i et intervju med TV-Helse i 2015.

SE OGSÅ: Fri fra autismesymptomer – en suksesshistorie!

Gjennom kosten påvirker vi våre tarmbakterier. Disse er det mange av og de har sin bestemte plass og funksjon i tarmsystemet. – Hver bakterie har sitt yndlingssted, sier professor ved Karolinska Insitutt i Stockholm Tore Midtvedt.

– Autisme øker i verden, sier professor Tore Midtvedt. – Vi kan i høyeste grad påvirke dette med dietære midler, men om det blir vedtatt at du kan påvirke autisme blir det et samfunnsøkonomisk problem, fortsetter han.

– Hva maten brytes ned til har igjen sine fysiologiske roller, forteller Midtvedt. Professoren nevner blant annet propionsyre, som er et konserveringsmiddel som blir mye brukt i maten i den vestlige verden. Propionsyre har en rekke effekter, men den mest signifikante er effekten middelet har i kontakt med hjernen. Forskning har påvist at propionsyre gir autisme på blant annet rotter.

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16950524

https://www.tv-helse.no/article/sykdommer/karl-ludvig-reichelt-autisme/

https://www.tv-helse.no/article/forebygge/kosthold/propionsyre-autisme/