Dagens Medisin skriver i et oppslag 15.juni at 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. 

Det vil si at dette er bare toppen av et isfjell. Muligens enda flere får 13-14 ulike medikamenter, og 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Inneliggende pasienter på sykehjem og sykehus, som ikke er med i opptellingen, er ikke nødvendigvis bedre stilt.

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard ved Bekkelagshjemmet i Oslo mener at vi har altfor stor tro på at medisiner skal være løsningen på folks helseproblemer. Hun mener det er overmedisinering som er det største problemet i dag. Et annet alvorlig problem er at mange får bivirkninger, også alvorlige, og at legene tar livet av folk med denne formen for overmedisinering. Det er lite kjennskap til hvordan de ulike kombinasjonene av medikamenter virker på pasientene og bivirkningene er underrapportert, uttaler Bruusgaard.

Overlegen mener videre at det er nødvendig med en holdningsendring blant legene. De må ta innover seg at dette er ren forsøksmedisinering. Hun påpeker at det ikke finnes forskning om hvordan legemidler virker på eldre mennesker og på mennesker med sammensatte lidelser eller demens. Målet må være færrest mulig medisiner som gir best mulig liv.

 

Driver forsøksmedisinering på eldre

 

Legeforeningen har en opplysningskampanje gående om overmedisinering, om farene og skadene ved dette. Temaet blir tatt opp årlig, men tilsynelatende blir det ikke bedre. Nei kampanjen mot overmedisinering og overmedikalisering rokker ikke ved etablerte vaner.

 

Lege Geir Flatabø minnes en aldrende mann som ble innlagt på akutten. De pårørende ville han skulle få dø i fred i trygge sykehusomgivelser. Han var så dårlig at sykehuset ikke greide å få i ham pillene, og pårørende forberedte seg på å ta farvel. Men slik gikk det ikke. Han kviknet til da han ikke lenger fikk alle hjertemedisinene.

 

Fenomenet er rart, lydige pasienter som tror på legene som sier at de må ha alle pillene, og leger som selv også tror på det de skriver ut, uten å sjekke, med jevne mellomrom, om pasienten greier seg like godt uten.

Det offentlige helsevesenet slår hvert år nye rekorder i medikamentkostnader så vel som annen type behandling. Litt for ofte ikke kurativ behandling, og litt for ofte farmasøytiske spesialpreparater som symptomdempere, som over tid forverrer situasjonen.

Margit Vea (Master i Helsefremmende arbeid og faglærer i ernæring, helse- og miljøfag) hadde 2. august et innlegg på bloggen sin om hennes mormor som får 16 medikamenter om dagen. Hun har mistet matlysten og går ned i vekt, og Margit mener den gamle har kommet inn i en vond sirkel. Hun skriver «Man mister raskt matlysten, får et svakere immunforsvar, har lettere for å bli syk, noe som igjen fører til flere medisiner, flere bivirkninger og enda flere medisiner.

Hun mener det er behov for ansatte i helsevesenet som har kompetanse i matlaging og kunnskap om råvarer og økologi, og at det er viktig for eldre å få næringsrik mat som smaker godt, fremfor syntetiske næringsdrikker.

Les hele hennes innlegg under.

Med 16 tabletter til dagen, er det ikke rart om mormor, 95 år gammel, får dårlig matlyst og går ned i vekt

 

Utbredt overmedisinering av eldre (FOTO: AdobeStock)