HPV-vaksine: En ny studie «A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25–29 who received a human papillomavirus vaccine injection» publisert i  Journal of toxology and Environmental Health viser at HPV-vaksine reduserer muligheten for å bli gravid for amerikanske jenter i alderen 25-29 år.

 

Tekst: Pål Bergström, Palbergstrom.com Oversatt og tilrettelagt av Birthe Storaker

 

Fødselstallene i USA har nylig falt blant jenter i denne aldersgruppen. Fra 118 personer per 1000 i 2007 til 105 i 2015. En årsaksfaktor kan være HPV-vaksine som blir gitt til jenter i 12-15 års alderen.  Kort tid etter at vaksinen var ble tatt i bruk, var det rapporter om tilfeller av prematur eggstokksvikt.

 

Forholdet mellom HPV-vaksine og fruktbarhet

Studien analyserte informasjon fra 8 000 000 kvinner fra 25-29 år i USA mellom 2007 og 2014. 60% av kvinnene som ikke hadde fått HPV-vaksine hadde blitt gravid minst en gang, mens bare 35% av de som ble vaksinert. For gifte kvinner, ble 75% av uvaksinerte gravid minst en gang og 50% av de vaksinerte.

Ifølge forskerne, viser studien at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid og ber om at flere studier blir gjort om forholdet mellom HPV-vaksine og fruktbarhet.

 

 

Kilde:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29889622