Finnes ikke «dårlig» kolesterol

Det mener den svenske legen Björn Hammarskjöld som mistet sin legelisens fordi han, som han selv utrykker det, «våger å si sannheten». I intervjuet under sier han det han mener er sannheten om kolesterol og bruk av statiner (kolesterolsenkende medisin).

Han henviser til forskning som er publisert i British Medical Journal om at høyt kolesterol gir lenger levealder. Forskningen viser ingen sammenheng mellom det som tradisjonelt har vært betraktet som «dårlig» kolesterol (LDL) og for tidlig død av hjertesykdom blant de over 60 år. Forskerne har gjennomgått studier som involverer nesten 70.000 mennesker, og fant at hele 92 prosent av personer med høyt kolesterolnivå levde lenger uten å bli medisinert med statiner.

Tekst av Birthe Storaker